Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06/01/2020 đến 10/01/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06/01/2020 đến 10/01/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 06/01/2019

Sáng

- 7 giờ 15, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Chín – HĐND xã Long Mỹ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Long Mỹ mời)

HT UBND xã Long Mỹ

 

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Một – HĐND xã Láng Dài.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Láng Dài mời)

HT UBND xã Láng Dài

 

 

- 8 giờ 30, Dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 40.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Gấm, Khang

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Dân vận chính quyền năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(BCĐ THQCDC huyện mời)

Hội trường A

 

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ĐĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐĐBQH tỉnh mời)

Hội trường B TTHC tỉnh

 

 

Thứ Ba, ngày 07/01/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và họp mặt các chức sắc tôn giáo năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019

Thường trực HĐND huyện

 

(Công an huyện mời)

Hội trường CAH

 

 

Thứ Tư, ngày 08/01/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Châu Văn Biếc.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Xã Long Mỹ

 

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, các đoàn thể gắn với tổng kết Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang huyện với BDVHU, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, hội quần chúng huyện năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(BDVHU mời)

Hội trường A

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 49.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

 

- 16 giờ, Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức - Nội vụ huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

 

Thứ Năm, ngày 09/01/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Chín – HĐND xã Phước Long Thọ.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã PLT mời)

HT UBND
xã PLT

 

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Một – HĐND xã phước Hội.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND xã Phước Hội mời)

HT UBND xã Phước Hội

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND huyện mời)

Hội trường B

 

 

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020

Sáng

- Thường

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Thăm gia đình chính sách, chúc tết các đơn vị.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Các địa điểm

 

 

- 14 giờ, Thăm gia đình chính sách, chúc tết các đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Các địa điểm

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 03 tháng 01 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác