Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 27/01/2020 đến 31/01/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 27/01/2020 đến 31/01/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 27/01/2019 (03/01 AL)

Cả ngày

- Nghỉ tết âm lịch năm 2020.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 28/01/2019 (04/01 AL)

Cả ngày

- Nghỉ tết âm lịch năm 2020.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 (05/01 AL)

Cả ngày

- Nghỉ tết âm lịch năm 2020.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 (06/01 AL)

Sáng

- 9 giờ, Dự họp mặt đầu năm mới và nghe báo cáo tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 (07/01 AL)

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND tỉnh mời)

NTLS tỉnh

 

 

- 8 giờ, Dự Lễ Khai mạc Hội thao Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Phòng VHTT mời)

TTVHTTTT
huyện

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 26 tháng 01 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác