Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 03/02/2020 đến 07/02/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 03/02/2020 đến 07/02/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 03/02/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 04/02/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự họp nghe Thành viên Hội đồng NVQS xã Long Tân báo cáo tình hình thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐNVQS xã Long Tân mời)

UBND
xã Long Tân

 

 

- 8 giờ 30, Dự Đại hội Chi bộ 2 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2022.

Thường trực HĐND huyện

 

(Chi bộ 2 mời)

Hội trường B

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2020

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

 

Thứ Tư, ngày 05/02/2020

Sáng

- 10 giờ 15, Dự họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Thứ Năm, ngày 06/02/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐ TĐKT huyện mời)

Phòng họp B

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 02 tháng 02 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác