Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 2402/2020 đến 28/02/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 2402/2020 đến 28/02/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 24/02/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 25/02/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(BTC Hội nghị mời)

Hội trường UBND TT Phước Hải

 

 

Thứ Tư, ngày 26/02/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường) HĐND xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND xã PLT mời)

HT UBND xã Phước Long Thọ

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp rà soát, phê duyệt Đề án nhân sự của Đảng bộ xã Long Mỹ và Đảng ủy khối Dân vận.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp xét duyệt văn kiện của Đảng bộ xã Long Mỹ và Đảng ủy khối Dân vận.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Thứ Năm, ngày 27/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Thăm và tặng quà các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020)

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTYT huyện,
Trạm Y tế

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát giải quyết kiến nghị của cử tri về việc nạo vét sông Bà Đáp.

Thường trực HĐND huyện

B.KTXH, VP

(Theo thư mời)

Sông Bà Đáp

Gấm

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 02 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác