Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 02/3/2020 đến 06/3/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 02/3/2020 đến 06/3/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 02/3/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự sinh hoạt định kỳ Chi bộ 02.

Thường trực HĐND huyện

 

(Chi bộ 2 mời)

Phòng họp B

 

 

Thứ Ba, ngày 03/3/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban TCD huyện

L/đ: TTr. HĐND huyện, Ban PC, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Gấm

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Thứ Tư, ngày 04/3/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; giao lưu, biểu dương Chi hội trưởng giỏi.

Thường trực HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTV Huyện ủy

 

 

Thứ Năm, ngày 05/3/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTV Huyện ủy

 

 

Thứ Sáu, ngày 06/3/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp duyệt Văn kiện Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

- 08 giờ 30, Dự làm việc với Thường trực Huyện ủy về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTV Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với viên chức, người lao động ngành giáo dục

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 29 tháng 02 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác