Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 09/3/2020 đến 13/3/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 09/3/2020 đến 13/3/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 09/3/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

Thứ Ba, ngày 10/3/2020

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Long Mỹ mời)

Hội trường
UBND xã LM

 

Thứ Tư, ngày 11/3/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi khảo sát.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 12/3/2020

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự Đại hội điểm Đảng ủy Khối Dân vận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy Khối Dân vận mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Sáu, ngày 13/3/2020

Sáng

- 9 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi khảo sát.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 07 tháng 3 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác