Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/3/2020 đến 03/4/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/3/2020 đến 03/4/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 30/3/2020

Sáng

- 8 giờ 50, Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B
TTHN tỉnh

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 31/3/2020

Sáng

 

         

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 01/4/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

- 9 giờ, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện quy trình công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 02/4/2020

Cả ngày

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3).

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/4/2020

 

             

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác