Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 18/5/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự Đại hội Đảng bộ xã Long Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Long Tân mời)

Hội trường UBND xã Long Tân

 

 

Chiều

- 15 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

Thứ Ba, ngày 19/5/2020

Cả ngày

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ xã Long Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Long Tân mời)

Hội trường UBND xã Long Tân

 

 

Thứ Tư, ngày 20/5/2020

Cả ngày

- 7 giờ 30, Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Đất Đỏ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng ủy TT Đất Đỏ mời)

Hội trường UBND TT Đất Đỏ

 

 

Thứ Năm, ngày 21/5/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/5/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Thường trực HĐND huyện làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện về việc xây dựng Video clip về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: T.Tr HĐND huyện, P.LĐTBXH, TTVHTTTT huyện)

Phòng họp B

Gấm

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác