Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/5/2020 đến 29/5/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/5/2020 đến 29/5/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 25/5/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện (Phiên trù bị).

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐU Công an huyện mời)

Hội trường
Công an huyện

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW  khoá XII.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Thứ Ba, ngày 26/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện (Phiên chính thức).

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐU Công an huyện mời)

Hội trường
Công an huyện

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/5/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- 15 giờ, Dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất HĐND xã Long Mỹ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HĐND xã Long Mỹ)

Hội trường UBND xã Long Mỹ

 

- 15 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp

BTVHU

 

Thứ Năm, ngày 28/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng huyện (Phiên trù bị)

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng bộ Văn phòng huyện)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 29/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng huyện (Phiên chính thức)

Thường trực HĐND huyện

 

(Đảng bộ Văn phòng huyện)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 23 tháng 5 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác