Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 10/8/2020 đến 14/8/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 10/8/2020 đến 14/8/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 10/8/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Đi thăm và tặng quà các đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Ngày thảm họa da cam Việt Nam.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo TB của UBND huyện)

Các địa điểm

Khang, Danh

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/8/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/8/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 13/8/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 14/8/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 08 tháng 8 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 97 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10