Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 01/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban Tiếp

công dân

L/đ: Ban Pháp chế, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ, UBND TT Phước Hải

Trụ sở Tiếp công dân

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự họp giao ban Tổ dân cư tháng 6 năm 2019 của xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã PLT mời)

Hội trường
UBND xã PLT

 

 - 15 giờ, Dự họp Tổ biên tập tình hình kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Thứ Ba, ngày 02/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự khai mạc Trại hè năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(BCĐ Hè huyện mời)

Nhà thi đấu đa năng
TTVHTTTT huyện

 

Chiều

- 14 giờ 30, Dự kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) – HĐND xã Láng Dài.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(TTr. HĐND xã Láng Dài mời)

Hội trường
UBND xã Láng Dài

 

Thứ Tư, ngày 03/7/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Tám – HĐND thị trấn Đất Đỏ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(TTr. HĐND TT Đất Đỏ mời)

Hội trường
UBND TT Đất Đỏ

 

- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Tám – HĐND xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(TTr. HĐND xã PLT mời)

Hội trường
UBND xã PLT

 

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận, Chương trình phối hợp giữa LLVT huyện với BDVHU, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện và phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Ban Dân vận Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Năm, ngày 04/7/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát các dự án UBND huyện trình HĐND huyện cho chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện

VP huyện

(L/đ: TTr. HĐND, UBND, Ban KTXH, VP, P.TCKH, P.KTHT, BQLDA ĐTXD và đơn vị tư vấn)

Các địa điểm
khảo sát

Khang

- 8 giờ 30, Dự họp thẩm tra các Báo cáo của các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(BPC HĐND huyện mời)

Phòng họp A

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng để triển khai công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và Kế hoạch tổ chức họp thảo luận các Tổ đại biểu HĐND huyện, chuẩn bị kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

VP huyện

(L/đ: TTr. HĐND huyện, UBND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, VP)

Phòng họp A

Gấm, Khang

- 15 giờ 30, Họp Tổ biên tập tình hình kinh tế - xã hội và Tổ biên tập tình hình quốc phòng - an ninh.

Thường trực HĐND huyện

 

(Tổ Biên tập mời)

Phòng họp A

 

Thứ Sáu, ngày 05/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBMTTQVN tỉnh mời)

Hội trường A
TTHN tỉnh

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7/2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 41 - 50 of 79 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8