Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 03/12/2018

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân.

Chủ tịch
HĐND huyện

Ban Tiếp công dân

L/đ: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UBKT.HU, VP.HU, TTra, P.TNMT, VP.HĐND và UBND, CNVPĐKQSDĐ

Trụ sở Tiếp công dân
huyện

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự họp giao ban tổ dân cư tháng 11 của xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

UBND xã PLT

 

Thứ Ba, ngày 04/12/2018

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của Hội LHPN huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự khảo sát tại Công ty Hoa Nhân, xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Phòng TNMT mời)

Địa điểm khảo sát

 

Thứ Tư, ngày 05/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung:

+ Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

+ Dự thảo Báo cáo triển khai, thực hiện phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Chủ tịch
HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp thống nhất đường địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính giữa xã Lộc An huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc.

Thường trực HĐND huyện

 

(Sở Nội vụ mời)

Hội trường 307
Sở Nội vụ

 

Thứ Năm, ngày 06/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban và các xã, thị trấn

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết chuyển hóa địa bàn trọng điểm xã Phước Hội.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

UBND xã Phước Hội

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết chuyển hóa địa bàn trọng điểm xã Phước Hội

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo kế hoạch)

UBND xã Phước Hội

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hiệp và ông Lê Văn Năm.

Chủ tịch HĐND huyện

 

L/đ: TTr.HĐND, các Ban HĐND, P.TCKH, P.KTHT, P.TNMT, BQLDAĐTXD, UBND xã PLT, LD, Cty TNHH Đại Phước

Xã Phước Long Thọ và xã Láng Dài

Gấm

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Hội

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018.

Lãnh đạo HĐND huyện

 

(Huyện đoàn mời)

Hội trường
Huyện đoàn

 

Thứ Sáu, ngày 07/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 25.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr.HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các TĐB, Trưởng ban Thư ký KH, P.NV, VP. HĐND-UBND huyện)

Phòng họp A

Gấm, Khang

 

Đất Đỏ, ngày 01 tháng 12 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 41 - 50 of 50 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 5