Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/7/2018 đển/8/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 30/7/2018 đển/8/2018

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 30/7/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.
Thường trực HĐND huyện
 
 
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân.
Chủ tịch 
HĐND huyện
Ban Tiếp công dân
L/đ: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UBKT.HU, VP.HU, TTra, P.TNMT, VP.HĐND và UBND, CNVPĐKQSDĐ
Trụ sở Tiếp công dân
huyện
Gấm
- 8 giờ 30, Dự họp giao ban tổ dân cư tháng 7 năm 2018 của xã Phước Long Thọ.
Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
(UBND xã Phước Long Thọ mời)
HT UBND 
xã Phước Long Thọ
 
- 9 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
Chiều
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Ba, ngày 31/7/2018
Sáng
- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
 
 
 
 
 
Chiều
- 14 giờ, Dự Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ QS-QP 6 tháng cuối năm 2018.
Thường trực HĐND huyện
 
(BCHQS huyện mời)
HT BCHQS huyện
 
Thứ Tư, ngày 01/8/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22, NQ 26 của BCH TW Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Ctr 16 của Tỉnh ủy và KH 167 của Huyện ủy.
Thường trực HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường A
 
- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ Bảy – HĐND xã Long Tân.
Thường trực HĐND huyện
 
(HĐND xã Long Tân mời)
HT UBND 
xã Long Tân
 
Chiều
- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Bảy – HĐND xã Long Tân.
Thường trực HĐND huyện
 
(HĐND xã Long Tân mời)
HT UBND 
xã Long Tân
 
Thứ Năm, ngày 02/8/2018
Cả ngày
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 03/8/2018
Cả
ngày
- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
 
 
 
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 28 tháng 7 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 51 - 55 of 55 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6