Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 10/6/2019 đến 14/6/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 10/6/2019 đến 14/6/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 10/6/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/6/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị đánh giá chỉ số CCHC của huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Thứ Tư, ngày 12/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

- 14 giờ, Dự họp thẩm tra Báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp thứ Mười Bốn – HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Ban KT-XH HĐND huyện mời)

Phòng họp A

 

Thứ Năm, ngày 13/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự khai giảng Hội nghị tấp huấn cán bộ công chức.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp thông qua Đồ án quy hoạch vùng huyện Đất Đỏ.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp B

 

- 15 giờ, Dự họp thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 thị trấn Đất Đỏ

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp B

 

Thứ Sáu, ngày 14/6/2019

Sáng

- 9 giờ, Dự kỷ niệm 51 năm ngày hy sinh và Lễ giỗ lần thứ 10 của AHLLVTND Nguyễn Hùng Mạnh.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND xã Phước Hội mời)

Đền Liệt sĩ
xã Phước Hội

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 09 tháng 5 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 51 - 60 of 86 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9