Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 01/4/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ban Tiếp công dân huyện

L/đ: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UBKT.HU, VP.HU, TTra, P.TNMT, VP.HĐND và UBND, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

 

- 8 giờ 30, Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản.

Chủ tịch
HĐND huyện

 

(UBND tỉnh mời)

Khu Mộ Ông,
TT Phước Hải

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Đảng bộ xã Phước Long Thọ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Phước Long Thọ mời)

Hội trường UBND xã Phước Long Thọ

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Chi bộ khu phố Hải Lạc, thị trấn Phước Hải

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch của HU)

Trụ sở BĐH khu phố Hải Lạc

 

Thứ Tư, ngày 03/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp triển khai Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện về thành lập ĐGS chuyên đề "Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trên địa bàn huyện".

Thường trực HĐND huyện

 

(Thành viên ĐGS và các đơn vị chịu sự GS)

Phòng họp B

Gấm

- Thăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. (Từ ngày 04/4 đến ngày 06/4)

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 (Theo Kế hoạch)

Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 05/4/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 30 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 61 - 70 of 86 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9