Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 26/11/2018

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 27/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường A

 

Thứ Tư, ngày 28/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy xã Long Tân.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã Long Tân

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 29/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Giám sát công tác giáo dục phổ cập THCS ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

 

 

(Theo TB của Ban KT-XH HĐND huyện)

UBND
TT Phước Hải

Khang

- 9 giờ, Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 30/11/2018

Sáng

- 8 giờ, Dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị giao ban lần thứ 5 giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND huyện, thị xã, thành phố.

Thường trực và các Ban HĐND huyện

 

(TT HĐND tỉnh mời)

Huyện Châu Đức

 

- 8 giờ 30, Dự buổi nói chuyện về công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống cho cán bộ

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp thông qua các Đề án trình tại Kỳ họp HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

 

Đất Đỏ, ngày 24 tháng 11 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về lịch công tác


Hiển thị 71 - 79 of 79 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8