Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 08/4/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 09/4/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 10/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo Báo cáo quý I năm 2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Các địa điểm
khảo sát

Khang

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 12/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện".

Thường trực HĐND huyện

VP HĐND và UBND huyện

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Khang, Gấm

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 71 - 80 of 97 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10