Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 11/3/2019 đến 17/3/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 11/3/2019 đến 17/3/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 11/03/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT L.V.Hòa

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 8 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản

UN PNNPTNT

 

(Sở NNPTNT mời)

Phòng họp A, Sở NNPTNT

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung:

+ Kiện toàn thông báo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BTVHU theo dõi, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở

+ Kiện toàn các Tổ công tác theo dõi, giám sát việc sinh hoạt chi bộ ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

+ Danh sách cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng của tỉnh

+ Kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu của Huyện ủy

+ Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

+ Quy hoạch khu dân cư 7,6ha

 

Chủ tịch, PCT L.V.Hòa

PKTHT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo về việc thực hiện các quy định về đầu tư dự án du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh

 

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Thông qua nội dung các tờ trình, trình HĐND tại kỳ họp thứ 11:

1. Tờ trình và NQ về việc ban hành quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh;

2. Tờ trình và dự thảo NQ sửa đổi một số điều của NQ số 13/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017;

3. Tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị SNCL hưởng lương từ NSNN năm 2019

4. Tờ trình và dự thảo NQ quy định thời gian và mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thượng thọ trên địa bàn tỉnh;

5. Tờ trình và dự thảo NQ sửa đổi một số nội dung NQ số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách về dân số và KHH gia đình giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh;

6. Tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt đề án truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2025.

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 12/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân

Chủ tịch

BCHQS

(Theo thư mời)

Hội trường BCHQS

Đông

- 8 giờ 30, Làm việc với các Sở, ngành của tỉnh về phương án đầu tư hạng mục vị trí số 5: Cầu ông Hem và đường cống hai đầu cầu thuộc dự án sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 8 tuyến đường trên địa bàn tỉnh để giải quyết kiến nghị của ông Lê Đăng Khoa

 

PCT L.V.Hòa

PKTHT

L/đ: STNMT, TGTVT, SKHĐT, BQLDA CNGT, PKTHT, PTNMT, TTPTQĐ, UB LA

Phòng họp B

Danh

- 8 giờ 30, Họp BCĐ thông tin đối ngoại và đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa huyện

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Họp đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2018

 

PCT L.V.Hòa

PTP

TT HĐND, Thủ trưởng: NNPTNT, TP, Ttra, TNMT, KTHT, VHTT, Y tế, CA, Trưởng đồn biên phòng PH, Chủ tịch và Trưởng CA xã, thị trấn

Phòng họp A

Gấm

- 14 giờ, Tham dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

 

PCT Đ.T.Hồng

VP

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 15 giờ, Thông qua Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường năm 2019

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 402, VP UBND tỉnh

 

Thứ Tư, ngày 13/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát thực tế các nôị dung

+ Khu chợ đêm, Khu đất của HTX Phước Hội

+ Quy hoạch bãi đậu xe-Khu mua sắm

+ Quy hoạch khu Trung tâm Thương mại-Đường QH số 3

+ Vỉa hè Quốc lộ 55

+ Đường Tỉnh lộ 52-Quy hoạch số 3 (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu)

+ Quy hoạch sân bóng đá

 

Chủ tịch, PCT L.V.Hòa

PKTHT

L/đ: TTr HU, TTr HĐND, KTHT, DA, TNMT, TCKH

Phòng họp A

Nam

- 8 giờ 30, Họp tổng kết ngành văn hóa

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

(Theo thư mời)

Hội trường B

Hằng

- 8 giờ 30, Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC

 

UN PNNPTNT

 

(Sở Nông nghiệp và PTNT mời)

Văn phòng Cảng cá Lộc An

 

- 10 giờ, Giải quyết vướng mắc về thời hạn sử dụng đất khi xác định giá đất cụ thể

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Hội nghị trực tuyến của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với các địa phương

 

PCT L.V.Hòa

CCTK

(Văn phòng Chính phủ mời)

Phòng họp B

 

- 18 giờ, dự Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

Huyện đoàn

(Huyện đoàn mời)

Chợ Đất Đỏ

 

Thứ Năm, ngày 14/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về các dự án trọng điểm năm 2019 (cả ngày)

 

PCT L.V.Hòa

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 8 giờ 30, Họp tổng kết ngành xã hội

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Theo thư mời)

Hội trường B

Linh

- 10 giờ, Họp làm việc với Sở NNPTNT triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi

 

PCT L.V.Hòa

PNNPTNT

L/đ: TCKH, NNPTNT, TNMT, YT, Đài Truyền thanh, Trạm Thú y, BQL chợ ĐĐ, PH, X, TT

Phòng họp A

Khang

- 8 giờ 30, BTV Tỉnh đoàn làm việc với Thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ Đoàn

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản và vệ sinh chăn nuôi trên địa bàn huyện

 

PCT L.V.Hòa

 

(HĐND huyện mời)

Các địa điểm

 

- 14 giờ, Họp Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2020

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Thành viên UBND huyện)

Phòng họp B

Nam

- 8 giờ 30, Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh BRVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

Hội trường Sở TNMT

 

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh

 

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp trong thực hiện nạo vét các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp giao ban khối kinh tế

 

PCT L.V.Hòa

PKTHT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

Thứ bảy + Chủ nhật, ngày 16, 17/03/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT L.V.Hòa

 

CVP H.N.Vàng, Gấm (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 09 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác