Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 18/3/2019 đến 24/3/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 18/3/2019 đến 24/3/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 18/03/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ 30, dự Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT Đ.T.Hồng

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 08 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe b/c việc điều chỉnh, bổ sung  quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh;

2. Nghe báo cáo về dự án học viện bóng đá và khu nghỉ dưỡng của C/ty CP Đầu tư Thương mại Nhất Anh tại xã Lộc An

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ 30, Họp triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (01/4/1959-01/4/2019)

UN PNNPTNT

PNNPTNT

(Sở NNPTNT mời)

Phòng họp A, Sở NNPTNT

 

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Chi bộ Công ty CTĐT huyện về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng

 

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Công ty CTĐT

 

- 14 giờ, Làm việc với Hội Khuyến học huyện về kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn trong Lễ tuyên dương học sinh sinh viên năm 2019

 

PCT Đ.T.Hồng

HKH

(Theo thư mời)

Phòng họp A

 

- 14 giờ, Nghe báo cáo về việc giãn tiến độ của dự án KDL Hải Minh tại Phước Hải

 

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Họp thống nhất Phương án phân bổ kinh phí hoạt động của BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG các cấp năm 2019

 

UN PNNPTNT

 

(Sở NNPTNT mời)

Phòng họp A, Sở NNPTNT

 

- 14 giờ 30, Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

Phòng họp 403, Sở TNMT

 

Thứ Ba, ngày 19/03/2019

Sáng

- 8 giờ, Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCT về khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

 

Chủ tịch

 

(Bộ CHQS tỉnh)

Phòng họp trực tuyến Bộ CHQS tỉnh

 

- 8 giờ, Buổi nói chuyện chuyên đề "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ đổi mới" của Hội LHPN huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường A

 

- 8 giờ, Tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Sở Xây dựng mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

 

- 09 giờ, Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 404/KL-TTrCP  về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh BR-VT

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung:

+ Báo cáo việc xây dựng nhà tình thương trong khu vực HTX nông nghiệp Phước Hội

+ Thông qua phim quảng bá du lịch huyện

 

Chủ tịch, PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp các ngành về xây dựng chương trình giáo dục và tác hại của ma túy trong trường học

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

L/đ: LĐ, GD, TA, VKS, CA, Thư viện, BGH các trường

Phòng họp A

Linh

- 14 giờ, Rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án nhà ở và khu đô thị chậm triển khai

UN PTNMT, PKTHT

 

(Sở Xây dựng mời)

Phòng họp A1, Sở Xây dựng

 

- 14 giờ, Họp xem xét, giải quyết hồ sơ cho Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tân Thuận

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

Phòng họp 401, Sở TNMT

 

Thứ Tư, ngày 20/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản và vệ sinh chăn nuôi trên địa bàn huyện.

 

PCT L.V.Hòa

 

(HĐND huyện mời)

Các địa điểm

 

- 8 giờ 30, Họp Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2020

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ, Tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Sở Xây dựng mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Công bố Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi

 

UN PNNPTNT

 

(Sở NNPTNT mời)

Hội trường A, Sở NNPTNT

 

- 8 giờ, Hội thi kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

UN PVHTT

 

(Sở VHTT mời)

Khách sạn Công Đoàn

 

Chiều

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

 

PCT L.V.Hòa

PTNMT, PTQĐ

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

- 14 giờ, Họp thống nhất phương án trang bị âm thanh cho các ấp, khu phố và triển khai thí điểm cho thuê, kinh doanh tại các TTVHTTHTCĐ xã, thị trấn

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: VHTT, TTVH, X, TT

Phòng họp B

Hằng

- 15 giờ 30, Họp về công tác xã hội hóa TTVHTT huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: TCKH, TP, VHTT, TTVH

Phòng họp A

Hằng

- 14 giờ, Tiếp, làm việc với Đoàn công tác Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 21/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

 

PCT L.V.Hòa

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

TTVHHTCĐ xã PLT

Khang

- 7 giờ 30, dự Khai mạc Lễ hội Nghinh ông Nam Hải

PCT Đ.T.Hồng

 

(Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh ông Nam Hải mời)

Thị trấn Phước Hải

 

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của BCT về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

 

Chiều

 

         

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ

 

Chủ tịch, PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 9 giờ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến về công tác cán bộ

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

 

PCT L.V.Hòa

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

TTVHHTCĐ xã LA

Khang

- 14 giờ, Giao ban xây dựng cơ bản

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Thứ bảy + Chủ nhật, ngày 23, 24/03/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT L.V.Hòa

 

PCVP H.Đ.Tường, Gấm (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 16 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác