Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 25/3/2019 đến 31/3/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 25/3/2019 đến 31/3/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 25/3/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT Đ.T.Hồng

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 10 giờ, Dự họp làm việc với Thanh tra Chính phủ

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

VP.UBND tỉnh

 

- 8 giờ, Dự Lễ giỗ bà Nguyễn Thị Rịa

UN P.VHTT

 

(Ban Tổ chức Lễ giỗ mời)

Khu mộ Bà Rịa

 

- 8 giờ 30, Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản

UN P.NNPTNT

 

(S.NNPTNT mời)

S.NNPTNT

 

- 8 giờ 30, Dự buổi nói chuyển chuyên đề Đổi mới để phát triển trong lãnh đạo và kinh doanh

UN P.TCKH

 

(S.KHĐT mời)

TTHN tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ 30, Dự họp nghe b/c về tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An&Phước Thuận

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

VP.UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Dự họp triển khai quyết định kiểm toán của Tổng KTNN

UN P.TCKH

 

(UBND tỉnh mời)

VP.UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Dự họp rà soát tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Viet - Can

UN P.TCKH

 

(S.KHĐT mời)

S.KHĐT

 

Thứ Ba, ngày 26/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

BCHQS

(Theo thư mời)

Hội trường BCHQS

Đông

- 8 giờ, Họp triển khai kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương 2018

PCT L.V.Hòa

 

Theo thư mời

Phòng họp A

Nam

- 9 giờ 30, Họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường giải phòng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện

PCT L.V.Hòa

TT.PTQĐ

Theo thư mời

Phòng họp A

Danh

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy

Các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV Huyện ủy

 

Thứ Tư, ngày 27/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp các ngành nghe báo cáo trường hợp xin cấp GCNQSD đất của bà Từ Thị Kim Phụng và ông Âu Minh Toàn

PCT L.V.Hòa

P.TNMT

Theo thư mời

Phòng họp B

Thư

- 8 giờ 30, Dự buổi giao lưu lãnh đạo huyện với thanh niên tiêu biểu năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện đoàn mời)

Hội trường Huyện đoàn

 

- 8 giờ 30, Dự khảo sát hệ thống thủy lợi cánh đồng Thẩy và đồng Chùa, thị trấn Đất Đỏ.

UN P.NNPTNT

 

(HĐND huyện mời)

Thị trấn Đất Đỏ

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

UN BCHQS huyện

 

(BCHQS tỉnh mời)

BCHQS tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực UBND huyện

Các PCT

P.TCKH, VP

Thành viên UBND huyện

Phòng họp B

Nam

Thứ Năm, ngày 28/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV Huyện ủy

 

- 8 giờ 30, Dự HN Tổng kết công tác CCHC năm 2018; Sơ kết phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020 và mô hình một cửa trên địa bàn tỉnh.

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

TTHN tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp các ngành về công tác giải quyết việc làm

PCT Đ.T.Hồng

P.LĐTBXH

 

Theo thư mời

Phòng họp A

Linh

- 15 giờ 30, Họp giao ban Đoàn kiểm tra 814 huyện

PCT Đ.T.Hồng

P.VHTT

 

Theo thư mời

Phòng họp A

Hằng

Thứ Sáu, ngày 29/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải

PCT L.V.Hòa

P.TP

Theo kế hoạch

Hội trường B

Gấm

- 8 giờ 30, Dự họp làm việc với các ngành Khối Văn hóa - Xã hội về thực hiện nhiệm vụ năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ 30, Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

 

P.CTKH, VP

Phòng họp B

 

Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 30/3 + 31/3/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

Chủ tịch

 

CVP H.N.Vàng, Đông (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 23 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác