Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 01/4/2019 đến 07/4/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 01/4/2019 đến 07/4/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 01/4/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung:

+ Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc cho các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng;

+ Bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn Phước Hải

+ Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW và dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương

+ Duyệt lời bình phục vụ lễ viếng NTLS huyện, Tượng đài AHLS VTS, Đền LS Minh Đạm

 

Các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

UN TTra

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 08 giờ, dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Khu Mộ Ông, thị trấn Phước Hải

 

- 08 giờ 30 Họp TTrUB:

1. Thông qua quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

2. Quy chế phối hợp quản lý Cụm CN, Cụm CN làng nghề trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp nghe các ngành báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp của ông Ngô Hoài Ân

 

PCT L.V.Hòa

PKTHT, PTNMT

L/đ: PKTHT, PTNMT, PLĐTBXH, Ttra, TP, UB PHải

Phòng họp A

Thư

- 15 giờ 30, Họp Hội đồng chủ trương đầu tư

PCT L.V.Hòa

PTCKH, BQLDA

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp A

Nam

Thứ Ba, ngày 02/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, dự Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy

 

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 8 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường A, TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I của Đảng bộ xã Phước Long Thọ

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Đảng ủy xã PLT mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

 

 

 

 

 

 

- 8 giờ, Lễ công nhận xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ đạt chuẩn NTM

UN PNNPTNT

 

(UBND thị xã Phú Mỹ mời)

TTVH-HTCĐ xã Tân Hải

 

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với UBND xã Long Tân về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

PCT L.V.Hòa

PNNPTNT

(Theo thư mời)

UBND xã Long Tân

Khang

Thứ Tư, ngày 03/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung:

+ Công tác cán bộ

+ Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc cho các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng;

+ Bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn Phước Hải;

+ Thông qua Quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC xã Phước Hội

 

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ 30, Họp bàn giao việc quản lý Nghĩa trang liệt sỹ huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

PNV

L/đ: PNV, PLĐTBXH, BQLDT

Phòng họp A

Linh

- 9 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Hằng

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp triển khai Quyết định số 1664, 1665 của BTVHU

 

PCT L.V.Hòa

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết quý I năm 2019 của Hội CCB huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Hội CCB huyện mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, Họp nghe các ngành báo cáo về công tác xây dựng cơ bản

 

PCT L.V.Hòa

PTCKH, BQLDA

(Theo thư mời)

Hội trường B

 

- 14 giờ, Họp xét duyệt nhà ở người có công, hồ sơ Bà mẹ VNAH, hồ sơ liệt sỹ

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Thành viên BCĐ)

Phòng họp A

Linh

Thứ Sáu, ngày 05/4/2019

Sáng

- 08 giờ 30, Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 và Quý I/2019

 

PCT L.V.Hòa

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ATTP

PCT Đ.T.Hồng

 

(Thành viên BCĐ)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Thăm tân binh tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

PCT L.V.Hòa

 

(Theo kế hoạch)

Xuyên Mộc

 

- 14 giờ, Họp bình xét các danh hiệu thi đua-khen thưởng năm 2018

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Linh

Thứ bảy, Chủ nhật ngày 06-07/4/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT L.V.Hòa

 

PCVP H.Đ.Tường, Linh (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 30 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác