Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 08/4/2019 đến 14/4/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 08/4/2019 đến 14/4/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 08/4/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT L.V.Hòa

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung:

- Công tác bán bộ

- Tình hình giải quyết kiến nghị của 10 hộ dân liên quan đến đất rừng núi Minh Đạm

- Thông qua dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy:

+ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

+ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 17/01/2019 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng án quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của TAND hai cấp, tỉnh BRVT;

+ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 10/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh BRVT vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật

Các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Ba, ngày 09/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Hội đồng thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu chế biến hải sản tập trung

 

PCT L.V.Hòa

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 10 giờ, Họp thông qua chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải thị trấn Phước Hải

 

PCT L.V.Hòa

PTCKH, BQLDA

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 9 giờ 15, Nghe báo cáo 02 Đề án:

1. Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng (HKCC) bằng xe buýt;

2. Xây dựng định mức khung KTKT áp dụng cho vận tải HKCC bằng xe buýt

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, dự thăm, tặng quà cho hộ dân tộc chơ ro tiêu biểu nhân dịp tết yang sang va năm 2019

 

PCT L.V.Hòa

VP

(VP mời)

Phòng họp A

Hằng

- 14 giờ 30, Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về giải quyết kiến nghị của 10 hộ dân

PCT L.V.Hòa

PNNPTNT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Khang

Thứ Tư, ngày 10/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo Báo cáo quý I năm 2019

 

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 8 giờ, làm việc Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 48 thông qua đề án phát triển KTXH cho đồng bào DTTS giai đoạn 2 (2016-2020)

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Phòng họp A

Hằng

- 8 giờ 30, Bàn phương án sản xuất đối với khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, đồng thời thống nhất diện tích trễ vụ bàn giải pháp nắn khung thời vụ tại huyện Đất Đỏ

 

UN PNNPTNT

 

(Sở NNPTNT mời)

Phòng NNPTNT

 

- 8 giờ 30, Họp đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười Nhỏ ở huyện Đất Đỏ

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

Phòng 201, Sở TNMT

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban CSĐ UBND tỉnh về nội dung chuẩn bị làm việc với UBKTTW

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 11/4/2019

Sáng

- 8 giờ, Họp công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý

 

Các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Linh

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện

Các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với các địa phương về danh mục đầu tư công năm 2020

 

PCT L.V.Hòa

PTCKH

L/đ: PTCKH, PKTHT, BQLDA, PNNPTNT, PTNMT, các xã, thị trấn

Phòng họp A

Nam

- 15 giờ 30, Họp thông qua phương án khảo sát giá đất Khu 8,02ha

 

PCT L.V.Hòa

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

 

       

 

Thứ Sáu, ngày 12/4/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 về công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 (cả ngày)

PCT L.V.Hòa

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, Chủ nhật ngày 13-14/4/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

CVP H.N.Vàng, Linh (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác