Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 29/7/2019 đến 04/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 29/7/2019 đến 04/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 29/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

Chủ tịch

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 8 giờ 30, dự Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương về khảo sát, nghiên cứu đề tài cấp quốc gia chuyên đề về phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 08 giờ 30 Thống nhất chủ trương giải quyết thủ tục đất đai của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh

UN PTNTM, PNV

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát các trường hợp chuyển mục đích, tách thửa có hình thành đường giao thông trên địa bàn huyện

 

Chủ tịch

PKTHT, PTNMT

(Theo thư mời)

Các địa điểm

Danh

- 14 giờ Nghe báo cáo dự án sân Golf và Dịch vụ Hương Sen

 

PCT H.S.Thái

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Họp giao chỉ tiêu ngành giáo dục

PCT Đ.T.Hồng

PNV, PGDĐT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Linh

Thứ Ba, ngày 30/7/2019

Sáng

- 7 giờ 45, Nghe Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) trình bày về đô thị thông minh

 

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường C1-TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Làm việc với Ban Quản lý các chợ: Đất Đỏ, Phước Hải về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

PCT H.S.Thái

Ban Quản lý các chợ

(Tập thể lãnh đạo và công chức, nhân viên đơn vị)

Phòng họp B

Nam

- 9 giờ, dự Lễ công bố Quyết định sáp nhập TTVH, Đài Truyền thanh, Thư viện

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

Linh

- 8 giờ, Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

UN CAH

CAH

(UBND tỉnh mời)

Hội trường CAT

 

Chiều

- 14 giờ, dự Công bố Quyết định kiểm tra của UBKTTU đối với Ban Thường vụ Huyện ủy

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 15 giờ, Họp giải quyết các vướng mắc sau khi đưa chợ Phước Hải vào hoạt động

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PKTHT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

Thứ Tư, ngày 31/7/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ

+ Nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Hội

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

 

Chủ tịch

TNMT, KTHT, NV

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 7 giờ 30, dự Lễ bế mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện năm 2019

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Nhà thi đấu đa năng

 

- 08 giờ 30 Thông qua QC phối hợp tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

Các cơ quan chuyên môn

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 16 giờ 30, dự Lễ công bố Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 12/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thành Long

 

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 14 giờ, Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và các văn bản liên quan

UN BCHQS

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

Đông

Thứ Năm, ngày 01/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp tổ chức ký pháp lý, đóng dấu xác nhận bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện

 

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Linh

- 8 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Báo cáo đề nghị công nhận huyện Nông thôn mới

 

Chủ tịch

PNNPTNT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Khang

- 10 giờ, Họp thông qua phương án đấu giá quyền SDĐ khu đất 35 lô và thu hồi đất của các hộ dân Khu dân cư Khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải

 

Chủ tịch

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

- 08 giờ Hội nghị sơ kết triển khai Chỉ thị 27-CT/TU ngày 23/3/20118 của Ban TVTU về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

 

PCT H.S.Thái

PTNMT

(UBND tỉnh mời)

Hội trường A-TTHN tỉnh

 

- 08 giờ 30 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo 138 tỉnh

 

PCT Đ.T.Hồng

CAH

(BCĐ mời)

CAT

 

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án du lịch chậm triển khai

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp rà soát nguồn gốc khu đất, sự phù hợp quy hoạch xây dựng dự án Trạm dừng chân Lộc An tại xã Lộc An

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

- 15 giờ 30, Họp Nghe báo cáo tình hình lập và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch

 

PCT H.S.Thái

PKTHT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

Thứ Sáu, ngày 02/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, dự Hội nghị triển khai Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc tách thửa đất

Chủ tịch

PTNMT

(UBND tỉnh mời)

TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện

PCT H.S.Thái

Các cơ quan chuyên môn

(HĐND huyện mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Họp rà soát việc giải quyết kiến nghị của các hộ: Trần Thị Hén, Trần Thị Mát, Nguyễn Mến, Võ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bê

 

Chủ tịch

TNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thư

- 14 giờ, Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm công tác khuyến học

 

PCT Đ.T.Hồng

HKH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Linh

Thứ bảy, ngày 03/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, dự buổi gặp gỡ CBCC các bộ phận 1 cửa tỉnh, huyện; cán bộ tiếp dân, cán bộ giải quyết khiếu nại-tố cáo các cơ quan, đơn vị

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

Chủ nhật, ngày 04/8/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 25 tháng 7 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác