Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 05/8/2019 đến 11/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 05/8/2019 đến 11/8/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 05/8/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ 30, Họp giao ban công tác xây dựng cơ bản và nghe báo cáo tiến độ bồi thường các dự án

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PTCKH

L/đ: PTCKH, BQLDA, PKTHT, PTNMT, TTPT, UB các xã, thị trấn

Phòng họp A

Nam

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư;

+ Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU của BTVTU về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Giải quyết đơn xin cấp lại đất ở của bà Trịnh Thị Nguyên, ngụ tại xã Phước Hội.

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PNV, PTNMT, PKTHT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Ba, ngày 06/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp thống nhất phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo yêu cầu của UBKTTW

 

Chủ tịch

PTNMT

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp B-UBKTTU

 

- 8 giờ 30, dự Họp Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 8 giờ, Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(UBND tỉnh mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 13 giờ 30, Khảo sát thống nhất phương án BTGPMB đường D3, thị trấn Phước Hải

 

Chủ tịch

TTPTQĐ

(Theo thư mời)

Thị trấn PH

Danh

- 15 giờ 30, Báo cáo chuyên đề Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường TTVH

 

- 14 giờ, Khảo sát thực địa các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn huyện

 

PCT H.S.Thái

PTCKH

L/đ: PTCKH, BQLDL

Địa điểm khảo sát

Nam

Thứ Tư, ngày 07/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp thông qua phương án đấu giá 35 lô khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải

 

Chủ tịch

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 9 giờ 30, Họp kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng đang để trống

 

Chủ tịch

TCKH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, BCHTW Đảng khóa XI; 05 thực hiện Chỉ thị số 35-chính trị/TU của BTVTU về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

PCT H.S.Thái

PTCKH, PKTHT

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Làm việc với TTVH-TTTT huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

TTVH

L/đ: PVHTT, BGĐ TTVH

Phòng họp A

Hằng

- 9 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: PVHTT, TTVH, LĐTBXH, CAH, KTHT, TCKH, BQLDT

Phòng họp A

Hằng

- 8 giờ 30, dự Đoàn khảo sát tình hình khai thác tại Mỏ đá Puzaland của Công ty Lê Chính

 

UN PTNMT

 

(HĐND huyện mời)

Thị trấn Đất Đỏ

 

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc lắp đặt camera giám sát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các mỏ VLXD, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 13 giờ 30, Khảo sát việc cải tạo cây xanh Trung tâm Y tế huyện

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Trung tâm Y tế

Nam

- 15 giờ 30, Báo cáo chuyên đề Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường TTVH

 

- 14 giờ Họp BCĐ liên ngành ATTP

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 08/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ 30, Làm việc với Ban Đại diện PGD NHCSXH huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Thành viên Ban Đại diện)

Phòng họp A

Hằng

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát các khu đất tách thửa, san lấp, có dấu hiện phân lô bán nền, các địa điểm xây dựng trụ sở BCHQS xã

 

Chủ tịch

PTCKH

(Theo thư mời)

Địa điểm khảo sát

Danh

- 14 giờ, Họp sơ kết 6 tháng ATTP và công tác phòng chống dịch bệnh

 

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Linh

Thứ Sáu, ngày 09/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của BCT (khóa X); Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của BCHTW Đảng.

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường HU

 

- 08 giờ, Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học mới

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(UBND tỉnh mời)

Hội trường A-TTHN tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Hội nghị nghe nói chuyện thời sự 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVH

 

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 10-11/8/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 03 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác