Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về

+ Công tác cán bộ;

+ Xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên;

+ Dự thảo Báo cáo theo yêu cầu Đoàn Kiểm tra 206 của UBKT Tỉnh ủy;

+ Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân;

+ Một số nội dung khác

 

Chủ tịch

PNV, PTNMT, PNNPTNT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

Linh, Danh

- 8 giờ, Khảo sát để tổ chức Hội thảo phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

 

PCT H.S.Thái

PVHTT

(Theo Thư mời)

Các địa điểm

Thủy

Danh

- 8 giờ, Khảo sát công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020 tại các trường trên địa bàn huyện

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

L/đ: HĐND huyện, KTHT, DA, GDĐT, VP

Các trường

Dương

Linh

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

UN TTra

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo đề xuất hướng giải quyết các trường hợp làm đường đấu nối giao thông và rao bán đất nền của các Công ty địa ốc

 

Chủ tịch

PKTHT

(Theo thư mời, X, TT)

Phòng họp A

Thủy

Danh

- 15 giờ 30, Họp nghe Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo công tác thu chi ngân sách, tỉnh hình thực hiện dự toán ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản

 

Chủ tịch

PTCKH

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Nam

- 14 giờ Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và dự toán lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh

 

PCT H.S.Thái

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 14 giờ, Khảo sát để tổ chức Hội thảo phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

 

PCT H.S.Thái

PVHTT

(Theo Thư mời)

Các địa điểm

Thủy

Danh

- 14 giờ, Làm việc với Phòng GDĐT, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa, Trường THCS Đất Đỏ về công tác tổ chức bán trú

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Dương

Linh

- 15 giờ 30, Làm việc với Phòng GDĐT, Trung tâm VHTT-TT huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT, TTVH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Dương

Linh

- 15 giờ, dự công bố Quyết định của BTVHU về công tác cán bộ

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Đảng bộ xã PH)

UBND xã PH

Thủy

Linh

- 14 giờ Họp góp ý dự thảo QĐ sửa đổi Quyết định 419/QĐ-UB về hỗ trợ người có công  với CM cải thiện nhà ở

UN PLĐTBXH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Mỹ về công tác quản lý đất công.

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp UBND xã LM

Thủy

Danh

- 10 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phước Hội về công tác quản lý đất công.

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp UBND xã PH

Thủy

Danh

- 08 giờ 30 Làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính - Bộ Tư pháp

 

PCT H.S.Thái

PTP

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Gấm

- 09 giờ 30 Làm việc với C/ty Văn hóa Trí Việt về dự án XHH Nhà hát Đất Đỏ

PCT H.S.Thái

PTCKH, PVHTT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng

- 8 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Thành viên BCĐ)

Phòng họp A

Dương

Linh

- 10 giờ, Họp giao ban khối văn hóa xã hội

PCT Đ.T.Hồng

Các ngành khối VHXH

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Dương

Linh

- 09 giờ 30 Giải quyết thủ tục đầu tư dự án Khu dân cư Lan Anh 9

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Họp làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Phòng họp A

Thủy

Nam

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo tình hình và giải pháp xử lý dịch tả heo châu Phi

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Khang

- 14 giờ 00 Hội nghị Tổng kết công tác XDĐ và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và sơ kết 1 năm thực hiện phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh"

PCT Đ.T.Hồng

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

Dương

 

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Hội đồng bồi thường GPMB huyện

 

Chủ tịch

PTNMT

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp A

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh 6 tháng đầu năm

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, Hội nghị tổng kết ngành giáo dục năm học 2018-2019

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

Dương

Linh

- 8 giờ, dự Hội thảo về các giải pháp phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn thị trấn Phước Hải

UN PLĐTBXH

 

(Hội LHPN mời)

Hội trường UB PH

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về

+ Xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên;

+ Dự thảo Báo cáo theo yêu cầu Đoàn Kiểm tra 206 của UBKT Tỉnh ủy;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

Linh

- 15 giờ 30, Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến

+ Công tác cán bộ

+ Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

CVP, PCVP

 

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường kỳ UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

Các cơ quan chuyên môn

L/đ: CQCM, ĐVSN, ĐV tỉnh, TW, X, TT

Hội trường HU

CVP, các PCVP

TH

- 8 giờ 30, Khảo sát tình hình khai thác tại Mỏ đá Puzaland của Công ty TNHH Lê Chính.

 

UN PTNMT

 

(HĐND huyện mời)

Thị trấn Đất Đỏ

 

 

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với xã Lộc An để thống nhất vị trí xây dựng Đền Liệt sỹ xã Lộc An

 

Chủ tịch

PTCKH

(Theo thư mời)

UBND xã Lộc An

Thủy

Nam

- 14 giờ, Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2019

 

PCT H.S.Thái

PTP

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Gấm

- 14 giờ Làm việc với các ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội Tỉnh

PCT Đ.T.Hồng

Các ngành khối VHXH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng Linh

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo Đề án sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

Sáng

- 08 giờ 30 Họp xem xét tờ trình 131/TTr-UBND về việc đề nghị cho chủ trương sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch

PNV

(Tỉnh ủy mời)

VPTU

Thủy

Linh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình xây dựng cơ bản đến tháng 7/2019

PCT H.S.Thái

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 8 giờ 30, dự Ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Thị trấn Phước Hải

Vàng

Đông

Chiều

- 14 giờ, Làm việc về 235 trường hợp giao đất ở

Chủ tịch

PTNMT

L/đ: TNMT, KTHT, DA, Ttra, VP

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 15 giờ, Công bố Quyết định thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

CVP, PCVP

 

- 14 giờ, Hội nghị tổng kết hoạt động hè

PCT Đ.T.Hồng

Huyện đoàn

(Theo kế hoạch)

Hội trường Huyện đoàn

Dương

Linh

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 17-18/8/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 10 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác