Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 19/8/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT H.S.Thái

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 09 giờ Tiếp, làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về QL cảng cá, các biện pháp chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

Chiều

- 14 giờ, Họp về công tác chuẩn bị năm học mới

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

L/đ: GD, TCKH, NV, DA, BGH các trường

Phòng họp A

Dương

Linh

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Sáng

- 08 giờ 30 dự Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kết quả tham quan học tập việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

2. Nghe báo cáo dự thảo chương trình hành động thực hiện NQ số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

 

PCT H.S.Thái

PTNMT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 9 giờ, thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sỹ

 

PCT Đ.T.Hồng

BCHQS

L/đ: QS, Dtich, DA, LĐ, VHTT, TTVH

Phòng họp B

Dương

Đông

- 9 giờ 30, Họp về xây dựng mộ tập thể trong nghĩa trang

PCT Đ.T.Hồng

BCHQS

L/đ: BCHQS, LĐTBXH, BQLDT, DA

Phòng họp B

Dương

Đông

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Công ty CP May Xây dựng Huy Hoàng v/v giãn tiến độ dự án và chuyển giao dự án cho Công ty con thực hiện dự án KDL Thùy Dương mở rộng tại Đất Đỏ

 

PCT H.S.Thái

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 14 giờ 30 Làm việc với Cty CP Phát triển  KDL Long Hải số 1 v/v giãn tiến độ đầu tư dự án KDL Long Hải số 1

PCT H.S.Thái

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 15 giờ  Làm việc với Cty CP Đầu tư Đức Thành v/v điều chỉnh tên chủ đầu tư và giãn tiến độ dự án

PCT H.S.Thái

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 14 giờ, Họp Ban Tổ chức Hội thi Tự hào Đảng vinh quang

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Dương

Linh

- 15 giờ, Họp Đoàn công tác tiếp cận, vận động doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Dương

Linh

- 14 giờ Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả phần mềm chỉ đạo điều hành và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

UN VP

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Đông

Thứ Tư, ngày 21/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2019 của huyện

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ hội trung thu năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

L/đ: VP, LĐ, GD, VHTT, TTVH, NV, TCKH, Huyện đoàn, CA, TTYT, Điện lực, X, TT

Phòng họp B

Dương

Linh

- 9 giờ 00, Thông qua Kế hoạch tổ chức hội thi sân khấu quần chúng huyện Đất Đỏ năm 2019

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: VHTT, TTVH, TCKH, NV, X, TT

Phòng họp B

Dương

Hằng

- 10 giờ, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử

 

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: VHTT, TCKH, GDĐT, TTVH, X, TT

Phòng họp B

Dương

Hằng

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của BTVTU về công tác bảo vệ môi trường

 

PCT H.S.Thái

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Danh

- 15 giờ, Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Khang

- 14 giờ Làm việc với các ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội Tỉnh

PCT Đ.T.Hồng

Các ngành VHXH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng, Linh

Thứ Năm, ngày 22/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

CVP, PCVP

 

- 08 giờ 30 giờ Nghe báo cáo Đề án sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát thực địa các dự án du lịch trên địa bàn huyện

PCT H.S.Thái

PTCKH

L/đ: PTCKH, BQLDL

Địa điểm khảo sát

Thủy

Nam

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành điểm trường Tiểu học Võ Thị Sáu

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

L/đ: GDĐT, TCKH, KTHT, DA, PLT, ĐĐ, HT trường VTS

Phòng họp A

Dương

Linh

- 14 giờ Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới 2019-2020 và giải quyết tình trạng thừa giáo viên

UN PGDĐT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Thứ Sáu, ngày 23/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực du lịch.

 

PCT H.S.Thái

PKTHT, PTCKH, BQL du lịch

(HĐND huyện mời)

Các địa điểm

Thủy

 

- 9 giờ, dự Lễ trao quà cho học sinh và gia đình chính sách

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường CAH

Dương

Linh

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 24-25/8/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 17 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác