Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 26/8/2019 đến 01/9/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 26/8/2019 đến 01/9/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 26/8/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT H.S.Thái

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 9 giờ 30, Nghe báo cáo trường hợp của Bà Nguyễn Thị Ngọc về việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ tịch

P.TNMT,

UBND TT. Phước Hải

TP.TNMT, CT UBND TT. Phước Hải

Phòng họp B

Thủy

Danh

8 giờ, dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

UN BCHQS

BCHQS

(Theo kế hoạch)

Hội trường BCHQS huyện

CVP

Đông

Chiều

- 14 giờ, Họp giao ban công tác xây dựng cơ bản và nghe báo cáo tiến độ bồi thường các dự án

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PTCKH

L/đ: PTCKH, BQLDA, PKTHT, PTNMT, TTPT, UB các xã, thị trấn

Phòng họp A

Thủy

Nam

Thứ Ba, ngày 27/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy:

+ Công tác cán bộ;

+ Công chức cấp xã xin thôi việc;

+ Nhân sự lãnh đạo Hội Người mù huyện, nhiệm kỳ 2019-2014;

+ Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng huyện;

+ Vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết;

+ Chế độ làm việc và hội họp;

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Tỉnh ủy;

+ Dự án Khu dân cư tại xã Lộc An;

+ Đề cương Nâng tầm Lễ hội Nginh Ông Nam Hải, thị trấn Phước Hải;

+ Để án Phát triển Tour du lịch thanh niên;

+ Giải quyết kiến nghị của các hộ dân ở xã Lộc An;

+ Cho thuê 50 ki ốt còn trống tại chợ Phước Hải.

 

Chủ tịch,

Các PCT

PNV, VP, PTNMT, PVHTT, PKTHT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, các PCVP

Linh, Danh, Hằng

- 8 giờ 30, Xử lý vướng mắc dự án nuôi tôm sạch siêu thâm canh công nghệ cao (giai đoạn 2) của Công ty Growbest VN

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, dự Hội nghị tập huấn đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

(HĐND huyện mời)

Hội trường A

 

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh triển khai NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

UN P.TCKH

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

Chiều

- 14 giờ, Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

 

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Tại nhà các Mẹ VNAH

Thủy

Linh

- 14 giờ, Làm việc với P.GDĐT về việc dạy tiếng Anh 2 tiết/tuần và tình hình biên chế các trường và tuyển sinh năm học mới

 

PCT Đ.T.Hồng

P.GDĐT

Lđ và CV P.GDĐT

Phòng họp B

Dương

Linh

- 14 giờ, họp thông qua dự thảo QC tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các CQHCNN trên địa bàn tỉnh

 

UN VP, VHTT

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Thủy

Đông

- 15 giờ, dự họp mặt động viên chủ tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Bộ CHQS tỉnh mời)

Hội trường Ban CHQS huyện

Vàng

Đông

Thứ Tư, ngày 28/8/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự buổi tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, ngụ tại huyện Đất Đỏ liên quan đến kiến nghị việc chưa được cấp Giấy CN QSD đất.

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp TTr.TU, tầng 3 VPTU

Thủy

Danh

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

 

- 15 giờ 30, Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

 

- 16 giờ, Kiểm  tra công tác chuẩn bị lễ viếng nghĩa trang và lễ cải táng hài cốt liệt sỹ

PCT Đ.T.Hồng

BCHQS, LĐTBXH

BCHQS, P.LĐTBXH, P.VHTTT, BQLDA, BQLDT, TT.VHTT-TT

Phòng họp B

Dương

Đông

Thứ Năm, ngày 29/8/2019

Sáng

- 6 giờ 30, Viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Lễ cải táng hài cốt liệt sỹ, Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo kế hoạch)

NTLS huyện, Tượng đài AHLS Võ Thị Sáu

 

 

- 8 giờ 30, Viếng Đền Liệt sỹ Minh Đạm

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo kế hoạch)

Đền Liệt sỹ Minh Đạm

 

 

- 9 giờ, Viếng Mộ đồng chí Dương Bạch Mai

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo kế hoạch)

Mộ đồng chí Dương Bạch Mai

 

 

- 7 giờ, Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

NTLS tỉnh

 

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

 

 

- 9 giờ 30, dự đối thoại với ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chủ tịch

Thanh tra

(Theo thư mời)

Phòng Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Phước Hải về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

UBND thị trấn PH

Thủy

Danh

- 15 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lộc An về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

UBND LA

Thủy

Danh

- 14 giờ, Khảo sát thực địa các dự án du lịch trên địa bàn huyện

 

PCT H.S.Thái

PTCKH

L/đ: PTCKH, BQLDL

Địa điểm khảo sát

Thủy

Nam

- 14 giờ, Họp Ban Chỉ đạo hè và tổng kết hoạt động hè

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Thứ Sáu, ngày 30/8/2019

Sáng

 

           

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo thư mời của Tỉnh ủy)

Hội trường C1

TTHN tỉnh

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, Dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về Sĩ quan dự bị QĐNDVN

 

Chủ tịch

 

(Bộ CHQS tỉnh mời)

Hội trường Bộ CHQS tỉnh

Vàng

Đông

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính từ hoạt động khai thác tận thu khoáng sản dôi dư

PCT H.S.Thái

CCT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 15 giờ, Dự lễ quyết định và ra mắt Trung đội tự vệ Công ty Dong In Entech

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo Kế hoạch của Ban CHQS huyện)

Hội trường Công ty Dong In Entech

Vàng

Đông

- 19 giờ, Đờn ca tài tử, tiếng hát Bolero

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

(Theo kế hoạch)

Trung tâm VHTT-TT huyện

 

 

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 31/8-02/9/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 24 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác