Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 02/8/2019 đến 08/9/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 02/8/2019 đến 08/9/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 02/9/2019

Cả ngày

Nghỉ lễ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 03/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch

PNV

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

 

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng

Chiều

- 14 giờ, Họp triển khai xây dựng báo cáo chính trị

Chủ tịch

CQCM

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Vàng

 

- 14 giờ, dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 24

PCT H.S.Thái

 

(HĐND tỉnh mời)

Phòng 501, VP HĐND tỉnh

Thủy

 

- 14 giờ, Kiểm tra các trường học chuẩn bị cho công tác khai giảng

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT, DA

(Theo thư mời)

Các trường học

Dương

Linh

- 14 giờ, Kiểm tra danh mục sửa chữa vừa năm 2020

UN PKTHT

 

(Sở GTVT mời)

Sở GTVT

Thủy

Danh

Thứ Tư, ngày 04/9/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2019-2020 điểm trường tiểu học tại xã Phước Long Thọ

 

Chủ tịch, các PCT

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Điểm trường TH xã PLT

Dương

Linh

- 9 giờ, Họp đối thoại với ông Nguyễn Thanh Hoàng

 

Chủ tịch

Ttra, PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 10 giờ, Họp đối thoại với ông Võ Văn Thanh, Võ Văn Bình, Võ Thị Tuận

 

Chủ tịch

Ttra, PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 9 giờ, dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

Thủy

Khang

- 08 giờ 30 Thông qua Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Đông

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

+ Công tác cán bộ.

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

 

- 14 giờ Nghe báo cáo tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản và công tác thu thuế tài nguyên, khoáng sản

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Thứ Năm, ngày 05/9/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự lễ khai giảng Trường THPT Dương Bạch Mai

Chủ tịch

PGDĐT, VP

(Theo kế hoạch)

Trường DBM

Dương

Linh

- 7 giờ, Dự lễ khai giảng Trường Tiểu học Phước Hải 2

PCT H.S.Thái

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Trường PH2

Dương

Linh

- 7 giờ, Dự lễ khai giảng Trường Tiểu học Phước Hội

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Trường PH

Dương

Linh

- 8 giờ 30, Làm việc với các ngành, xã, thị trấn nghe báo cáo công tác quản lý xây dựng, việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PNNPTNT

L/đ: PNNPTNT, TNMT, TCKH, GDĐT, YT, KTHT, VHTT, đô thị, X, TT

Phòng họp A

Thủy

Khang

- 9 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch hội thảo phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2019

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PVHTT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Họp các ngành thống nhất chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất làm đường Phước Hải-Lộc An cho ông Quách Xuân Trường

 

Chủ tịch

Ttra, PTNMT

(Hội đồng bồi thường huyện)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 15 giờ 30, Làm việc với TTPTQĐ về nghe báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của đơn vị

 

Chủ tịch

PTCKH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 14 giờ 00, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 185, 210-KH/HU

 

PCT H.S.Thái

PKTHT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Nam

Thứ Sáu, ngày 06/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Phước Hải về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 10 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lộc An về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Họp làm việc với các hộ nợ tiền khai thác khoáng sản

PCT H.S.Thái

PTCKH, CCT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 9 giờ 30, dự Buổi làm việc với Tiến sỹ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Chuyên gia kinh tế Trần Sỹ Chương và Công ty Mckinsey

 

PCT H.S.Thái

CQCM

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

Thủy

 

- 08 giờ 30 Họp thông qua tờ trình về tăng cường tiếng Anh 2 tiết/tuần

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Quận 2, TPHCM và Trung tâm Y tế huyện về việc hỗ trợ trang thiết bị hỗ trợ công tác khám chữa bệnh

 

Chủ tịch

PYT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Dương

Hằng

- 14 giờ, Làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đường Hải Lâm-Bàu Trứ

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Danh

- 14 giờ, Nghe báo cáo tình hình dịch bệnh trên người

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Dương

Hằng

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 07-08/9/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 31 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác