Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 09/9/2019 đến 15/9/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 09/9/2019 đến 15/9/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 09/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Tiếp làm việc với Bộ Nông nghiệp-PTNT

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

 

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, Kiểm tra công tác quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, sĩ số học sinh các trường trên địa bàn huyện.

Các PCT

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Các Trường học

Dương

Linh

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

UN Thanh tra

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực UBND huyện thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Chủ tịch, các PCT

CQCM

(Thành viên UBND huyện)

Phòng họp B

CVP, PCVP

Nam

- 15 giờ 30 Nghe báo cáo Đề án Xây dựng và Quảng bá thương hiệu Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 16 giờ, Làm việc với Đoàn Viện Nguyên tử Kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp hữu cơ và thủy hải sản

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

L/đ: NNPTNT, TNMT, KTHT, PHai, LA

Phòng họp A

Thủy

Khang

Thứ Ba, ngày 10/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy

+ Công tác cán bộ;

+ Nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phước Hội, nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Điều chỉnh Quy hoạch đường D3, thị trấn Phước Hải;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch

PNV, PKTHT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

 

- 8 giờ 30, Họp thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: PVHTT, PTCKH, PGDĐT, TTVHTT huyện

Phòng họp B

Dương

Hằng

- 10 giờ, Họp thông qua Kế hoạch tiếp đoàn Tây Ninh

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT, VP

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Dương

Hằng

Chiều

- 14 giờ, Nghe các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

 

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

 

PCT H.S.Thái

PTNMT

L/đ: TNMT, X, TT

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo việc dạy Tiếng Anh 2 tiết/tuần đối với cấp TH và THCS

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

Lđ và CV PGD

Phòng họp A

Dương

Linh

Thứ Tư, ngày 11/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Chi bộ số 3-Đảng bộ Văn phòng

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

 

 

- 9 giờ 30, Họp nghe báo cáo ý kiến của các tiểu thương đối với giá thuê các kiot tại chợ Phước Hải

 

Chủ tịch

PKTHT

L/đ: BQL chợ PH, DA, đơn vị thi công

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 8 giờ, Hội nghị tập huấn Luật Bí mật Nhà nước

Lãnh đạo UBND huyện

CAH

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

Vàng

Đông

- 08 giờ 30 Thông qua Đề án XHH trong lĩnh vực hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng

Chiều

- 14 giờ  Hướng dẫn công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội đảng các cấp và triển khai Quy định về chế độ tổ chức Đại hội Đảng

 

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

 

- 14 giờ 30 nghe báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Thứ Năm, ngày 12/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân

 

Chủ tịch, Các PCT

CQCM

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

CVP

 

- 08 giờ 30 Giao ban lãnh đạo tỉnh về các dự án trọng điểm

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

+ Công tác cán bộ.

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

 

- 14 giờ, dự làm việc với Đoàn thanh tra của UBND tỉnh về việc giao đất đối với 235 trường hợp

 

Chủ tịch

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 17 giờ, Dự Lễ hội Trung thu năm 2019

Chủ tịch, các PCT

PVHTT

(Theo kế hoạch)

TTVH

Dương

Hằng

Thứ Sáu, ngày 13/9/2019

Sáng

- 7 giờ, dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ (Cả ngày)

Chủ tịch

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

TP Bạc Liêu

 

 

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án cảng biển, cảng thủy nội địa và dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh

 

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn DDBQH tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Chiều

 

           

Thứ bảy, ngày 14/9/2019

Sáng

- 08 giờ 30 Khai trương ra khơi 9 du thuyền của tỉnh và các huyện, thị, Thành phố

PCT H.S.Thái

 

(Tỉnh ủy mời)

Bến du thuyền

 

 

Chủ nhật, ngày 15/9/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 06 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác