Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy

+ Công tác cán bộ;

+ Kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2020;

+ Sắp xếp các ấp, khu phố chưa đủ điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định.

 

Chủ tịch

PTCKH, PNV

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

Nam, Linh

- 8 giờ, Làm việc với Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng năm 2020

 

PCT H.S.Thái

BCHQS, CAH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Vàng

Đông

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT Đ.T.Hồng

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, dự Kiểm tra Đảng bộ thị trấn Đất Đỏ

Chủ tịch

 

(Theo kế hoạch)

Thị trấn Đất Đỏ

Thủy

 

- 14 giờ Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2019

PCT H.S.Thái

CQCM

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Vàng, Thủy

Nam

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Phước Hải về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 10 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lộc An về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học trên địa bàn huyện

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Các trường học

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Đất Đỏ về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 15 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Tân về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 14 giờ, Khảo sát tình hình sạt lở dọc bờ biển trên địa bàn huyện

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Theo thư mời)

TT PH, LA

Thủy

Khang

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Thường trực Huyện ủy gặp gỡ cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

 

Chủ tịch

CAH

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Vàng

Đông

- 9 giờ 30, Họp làm việc với PTCKH về nhiệm vụ ngân sách và tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách 2019, xây dựng kế hoạch 2020, giai đoạn 2021-2023

 

Chủ tịch

PTCKH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 8 giờ 30, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh BRVT

PCT Đ.T.Hồng

PNV

(Đoàn ĐBQH tỉnh mời)

Hội trường C1-TTHN tỉnh

CVP

Linh

Chiều

- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo Báo cáo của Huyện ủy về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019,

+ Sắp xếp các ấp, khu phố chưa đủ điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định.

 

Chủ tịch, các PCT

PTCKH, PNV

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

Nam, Linh

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp xét duyệt NVQS cấp huyện

Chủ tịch

BCHQS

(Theo thư mời)

Hội trường BCHQS

Vàng

Đông

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

2. Nghe báo cáo bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Đất Đỏ 1;

4. Xem xét, lựa chọn mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển KTXH của địa phương

 

PCT H.S.Thái

PKTHT, PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Vàng, Thủy

Nam, Danh

- 8 giờ, Dự khai mạc Hội thi "Tự hào Đảng quang vinh"

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVH

 

 

Chiều

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo việc xây dựng chợ Phước Hải bằng nguồn vốn ngân sách và điều chỉnh Đường D3-Phước Hải

 

Chủ tịch

PTCKH, DA

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Nam

- 15 giờ 30, Họp đối thoại với bà Trần Thị Hén

 

Chủ tịch

Ttra, PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Thư

- 14 giờ Nghe báo cáo Đề án Xây dựng và  Quảng bá thương hiệu Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

PCT H.S.Thái

PVHTT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 14 giờ, Làm việc với Chi bộ Trường THPT Võ Thị Sáu

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Huyện ủy mời)

Trường THPT VTS

Dương

Linh

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phước Long Thọ về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 10 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Láng Dài về công tác quản lý đất công

 

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 08 giờ 30 Giao ban lãnh đạo tỉnh về các dự án trọng điểm

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Tỉnh ủy mời)

VP TU

Thủy

Nam

- 8 giờ, Dự bế mạc Hội thi "Tự hào Đảng quang vinh"

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVH

 

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Phước Hội

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PKTHT

(Thành viên Hội đồng thẩm định, BQL rừng phòng hộ tỉnh, Chủ tịch UB PHội)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 15 giờ 30, Họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đông Bắc-Tây Bắc thị trấn Đất Đỏ

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PKTHT

(Thành viên Hội đồng thẩm định, Đảng ủy, HĐND, UBND ĐĐ)

Phòng họp B

Thủy

Danh

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 21-22/9/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP T.M.T.Dương, Nam (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 14 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác