Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 23/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện.

Chủ tịch, các PCT

PTCKH

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

CVP, PCVP

Yến

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

UN TTra

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT, VP.HU, VP, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 8 giờ, dự Ngày hội đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ

UN P.KTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Khách sạn Palace

Thủy

Danh

- 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong mục tiêu giảm nghèo bền vững

UN NHCSXH

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện cho ý kiến về:

+ Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện;

+ Việc kiện toàn các Hợp tác xã trên địa bàn huyện;

+ Kết quả thực hiện kết luận tại buổi làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch, các PCT

CQCM

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

TH

Thứ Ba, ngày 24/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Hội thảo phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

+ Chọn địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự và trụ sở Công an các xã, thị trấn.

+ Trường hợp ông Quách Xuân Trường

Chủ tịch

PVHTT, PNV

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

Danh, Linh

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình KTXH 9 tháng, ước quý III/2019

PCT H.S.Thái

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Thủy

Nam

- 8 giờ, dự Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ

UN P.KTHT

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Khách sạn Palace Vũng Tàu

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Nghe báo cáo việc thực hiện các thủ tục đầu tư bãi tắm công

 

Chủ tịch

PTCKH

L/đ: TNMT, VHTT, KTHT, TCKH, BQLDA, BQL KDL

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 15 giờ 30, Họp Hội đồng bồi thường phương án bồi thường, hỗ trợ đường Quy hoạch số 2, thị trấn Đất Đỏ

Chủ tịch

TTPTQĐ

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Họp góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát Karaoke trong CB, CC, VC huyện

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

L/đ: VHTT, TCKH, TTVH, LĐLĐ, NV

Phòng họp A

Dương

Linh

- 15 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

PCT Đ.T.Hồng

PTCKH

L/đ: TCKH, GD, TNMT, NN, KTHT, NV, LĐ, YT, VHTT, CA, QS, BHXH

Phòng họp A

Dương

Linh

- 14 giờ, dự Kỳ họp bất thường HĐND huyện

PCT H.S.Thái

 

(HĐND huyện mời)

Hội trường B

Dương

 

Thứ Tư, ngày 25/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Báo cáo kết quả sơ bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch, các PCT

PNV, PTCKH

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

Yến, Linh

Chiều

- 14 giờ, Họp làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện

Chủ tịch

 

BQLDA

Phòng họp A

Thủy

Nam

- 14 giờ, Đoàn công tác theo Quyết định số 1747 của Huyện ủy gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

PCT Đ.T.Hồng

PTCKH

(Huyện ủy mời)

Các doanh nghiệp

Thủy

Danh

- 14 giờ, dự Hội nghị sơ kết 9 tháng Đảng ủy xã PLT

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Đảng ủy PLT mời)

Hội trường UBND PLT

 

 

- 14 giờ, dự Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

UN BCHQS

 

(UB ĐĐ mời)

Hội trường UBND ĐĐ

 

 

Thứ Năm, ngày 26/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phước Long Thọ về công tác quản lý đất công

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 10 giờ, Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Láng Dài về công tác quản lý đất công

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 08 giờ 30 Giao ban lãnh đạo tỉnh về các dự án trọng điểm

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Tỉnh ủy mời)

VP TU

Thủy

Nam

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo hợp đồng lao động về nhân viên: Bảo vệ, y tế, kế toán trong trường học

PCT Đ.T.Hồng

PNV

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, dự Hội nghị giao ban giữa HĐND huyện với HĐND các xã, thị trấn

 

Chủ tịch

 

(HĐND huyện mời)

Hội trường B

Dương

 

- 13 giờ, dự Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Trung tâm HN tỉnh

Thủy

Khang

Thứ Sáu, ngày 27/9/2019

Sáng

- 6 giờ 30, dự Lễ mittinh ngày thế giới phòng, chống bệnh dại

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Quảng trường tỉnh

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, Tập huấn công tác đảng vụ, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội và việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

 

- 8 giờ, dự Hội thị thôn, ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

(Sở VHTT mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

Dương

Hằng

- 9 giờ 30, Làm việc về nhân sự các trường

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

L/đ: PGDĐT, PNV

Phòng họp B

Dương

Linh

Chiều

- 14 giờ, Họp thống nhất nội dung, địa điểm thực hiện chương trình nước sạch trong trường học

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBMTTQVN tỉnh mời)

Phòng họp A1, UBMTTQVN

Dương

Linh

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 28-29/9/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

CVP H.N.Vàng, Danh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 20 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác