Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 30/9/2019 đến 06/10/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 30/9/2019 đến 06/10/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 30/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2019.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

CVP, PCVP

 

- 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập Chi cục Thuế khu vực

UN CCT

 

(CCT tỉnh mời)

Phòng họp KBNN tỉnh

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với các hộ dân để lấy ý kiến thống nhất việc lặp lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cự đối với trường hợp của bà Lê Thị Công, thuộc Đường Quy hoạch số 3 thị trấn Đất Đỏ

 

Chủ tịch

TTPTQĐ, PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Làm việc với Điện lực Đất Đỏ

PCT H.S.Thái

PKTHT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

Thứ Ba, ngày 01/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Giải quyết đơn kiến nghị của người dân tại xã Lộc An.

Chủ tịch

PTNMT

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Thư

- 9 giờ 30, Họp nghe báo cáo trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Ngọc

Chủ tịch

PTNMT

L/đ: TNMT, TP, VPĐP, Ttra, Phai

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

PCT Đ.T.Hồng

PTCKH

L/đ: TCKH, GD, TNMT, NN, KTHT, NV, LĐ, YT, VHTT, CA, QS, BHXH

Phòng họp B

Dương

Linh

- 10 giờ, Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Dương

 

- 09 giờ Nghe báo cáo Đề án sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Họp Tổ KTXH, QPAN thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 2

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

CVP, PCVP

Yến, Linh

- 15 giờ, Làm việc với mạnh thường quân về khám chữa bệnh

PCT Đ.T.Hồng

PYT

L/đ: LĐ, YT, TTYT

Phòng họp A

Dương

Linh

- 14 giờ Nghe báo cáo tình hình thực hiện việc đào ao, san hạ cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất NN, kết hợp thu hồi khoáng sản dôi dư của các hộ gia đình cá nhân

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Thứ Tư, ngày 02/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (cả ngày).

 

Chủ tịch, các PCT

CQCM

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

CVP, PCVP

 

- 08 giờ 00 Giao ban lãnh đạo tỉnh về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm

 

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Tỉnh ủy mời)

VP TU

Thủy

Nam

Chiều

- 16 giờ, Họp thông qua Kế hoạch hội thảo phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2019

Chủ tịch, các PCT

PVHTT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 15 giờ 30, Làm việc với Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 14 giờ, Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường A, TTHN tỉnh

Dương

Linh

Thứ Năm, ngày 03/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu QH tỉnh

Chủ tịch

CQCM

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

CVP, PCVP

Thư

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 04/ĐA/TU của Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

- 10 giờ Nghe báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của 10 hộ dân hợp đồng khoán rừng tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

 

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

- 08 giờ 30 Giao ban công tác GQKNTC và thi hành án hành chính Quý III/2019

UN Ttra

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

Thủy

Thư

Chiều

- 14 giờ, Họp Chi bộ số 3 Đảng bộ Văn phòng

Chủ tịch, các PCT

 

(Chi bộ mời)

Phòng họp B

 

 

- 14 giờ Họp Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót theo Thông báo số 114/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước

 

Chủ tịch

PNV, PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Thư

- 16 giờ 30, Làm việc với cán bộ, công chức để vận động giao trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Thủy

Danh

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 9 tháng đầu năm  2019 (cả ngày).

Chủ tịch

CQCM

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

CVP, PCVP

 

- 7 giờ 30, dự Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

PCT H.S.Thái

CAH

(CAT mời)

TTTM, Bà Rịa

Thủy

Đông

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Sở TNMT về xử lý các điểm đen môi trường

PCT H.S.Thái

PTNMT

(Theo kế hoạch)

Phòng họp B

Thủy

Danh

- 14 giờ, Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo và BGH các trường học trên địa bàn huyện

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo thư mời)

Hội trường B

Dương

Linh

Thứ bảy, ngày 05/10/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị quán triệt các định hướng phát triển của tỉnh và vai trò trách nhiệm của công chức cấp trưởng phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

Thủy

Linh

Chủ nhật, ngày 06/10/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP T.M.T.Dương, Khang (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 27 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác