Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 07/6/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 07/6/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 01/6/2020

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

Chủ tịch, các PCT

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 8 giờ 30, Khảo sát địa điểm xây dựng Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Đất Đỏ

- 9 giờ 30, Khảo sát việc sửa chữa trụ sở UBND xã Long Tân

Chủ tịch

 

Chủ tịch

 

 

 

PKTHT, PVHTT, PTCKH, PTNMT, UBND thị trấn Đất Đỏ

PKTHT, PTCKH, BQLDA, UBND xã Long Tân

Thị trấn Đất Đỏ

 

Xã Long Tân

 

Thủy

 

Thủy

Nam

 

Nam

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân, đất tại thị trấn Phước Hải và xã Lộc An.

+ Quy hoạch Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

Lđ VP

 

- 15 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Quy hoạch Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ;

+ Biện pháp xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên không chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục, giao trả đất được cấp sai quy định.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

Ld VP

 

- 14 giờ 00 Nghe b/c dự thảo Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

PCT Đ.T.Hồng

BTCNV

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

Thứ Ba, ngày 02/6/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

 

 

Chủ tịch

 

L/đ: TTra, P.TNMT, UBKT, VP.HU, VP, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 8 giờ 30, Làm việc với Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ Tư pháp về kiểm tra, khảo sát công tác quốc tịch; đăng ký, quản lý hộ tịch

 

PCT H.S.Thái

 

Theo kế hoạch

Phòng họp A

Thủy

Gấm

Chiều

- 14 giờ, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua quy trình cán bộ

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

Thứ Tư, ngày 03/6/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường kỳ UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

CQCM

(Theo kế hoạch)

Hội trường HU

Lđ VP

TH

Chiều

- 14 giờ, Họp giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ bồi thường các dự án

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PTCKH

PTCKH, PKTHT, PNNPTNT, PTCKH, BQLDA, Trung tâm PTQD

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 14 giờ 30, Thông qua Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VPUBT

Thủy

Đông

Thứ Năm, ngày 04/6/2020

Sáng

- 8 giờ, Tiếp Đoàn thẩm tra Nông thôn mới của Trung ương (cả ngày)

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

Các địa điểm

Thủy

Duyên

- 8 giờ 30, Họp nghe báo cáo việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục

PCT Đ.T.Hồng

BHXH

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Dương

Nam

- 10 giờ, Họp nghe báo cáo việc sửa chữa trường TH PH 1 và TH PH 3

PCT Đ.T.Hồng

DA

KTHT, DA, GDĐT

Phòng họp A

Thủy

Linh

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 05/6/2020

Sáng

- 8 giờ 30, dự Họp hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của UBND huyện Đất Đỏ

Chủ tịch

BTCNV

(Sở Nội vụ mời)

Hội trường 307, SNV

Thủy

Khang

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74 về phòng không nhân dân

 

PCT H.S.Thái

BCHQS

(Theo thư mời)

Hội trường BCHQS

Vàng

Đông

- 8 giờ 30, dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(HĐND huyện mời)

Phòng họp B

Dương

 

- 9 giờ 30, Dự họp thẩm tra Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị cập nhật, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 20216-2020 tỉnh BRVT

UN PTNMT

 

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh mời

Phòng 501, Văn phòng HĐND tình

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ 00, Họp thông qua dự thảo kế hoạch cưỡng chế đối với bà Lê Thị Trưng, thị trấn Đất Đỏ

Chủ tịch

PTNMT

Theo thư mời

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 15 giờ 30, Làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết vướng mắc thực hiện hồ sơ đất đai liên quan đến hồ Sở Bông, xã Long Mỹ và hồ Đá Bàng, xã Long Tân

 

Chủ tịch

CNVPĐKĐĐ

CNVPĐKĐĐ, PTNMT, PNNPTNT, UBND xã Long Mỹ, UBND xã Long Tân

Phòng họp B

Thủy

Nam

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức di dời các hộ chế biến hải sản về Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An

PCT H.S.Thái

PTNMT

Theo thư mời

Phòng họp A

Thủy

Duyên

- 14 giờ 30, nghe PKTHT báo cáo kế hoạch cưỡng chế đối với 02 hộ Phạm Văn Thành, Đồng Thị Nhan

 

PCT H.S.Thái

PKTHT

PKTHT, PTNMT, PTP, CAH, UBND thị trấn Phước Hải

Phòng họp A-UBND huyện

Thủy

Duyên

- 15 giờ 00, nghe PKTHT báo cáo công tác chỉnh trang đô thị

PCT H.S.Thái

PKTHT

PKTHT, Công ty CTĐT, các địa phương

Phòng họp A

Thủy

Duyên

Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 06 và 07/6/2020

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Khang (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 11 - 20 of 98 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10