Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 03/12/2018

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện giải quyết các kiến nghị

Chủ tịch,

các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung

+ Đề án phát triển CN, TTCN, TMDV trên địa bàn huyện

+ Một số nội dung hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập huyện

 

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo Chương trình hành động của BTVTU thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

 

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 15 giờ, Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 04/12/2018

Sáng

- 8 giờ 00, Họp nghe các ngành báo cáo công tác di dời các hộ tiểu thương vào nhà lồng chợ chính chợ Phước Hải

 

PCT L.V.Hòa

PKTHT

L/đ: KTHT, TCKH, DA, UBND PH, BQL chợ PH

Phòng họp B

Danh

- 9 giờ 30, Họp nghe các ngành báo cáo tình hình hoạt động nhà công vụ giáo viên huyện

 

PCT L.V.Hòa

CTĐT

L/đ: CTĐT, GDĐT, KTHT, TCKH, DA

Phòng họp B

Danh

- 8 giờ, Hội nghị tổng kết năm 2018 của Hội LHPN huyện

PCT Đ.T.Hồng

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường HU

 

- 8 giờ 30, dự Hội nghị giới thiệu các sản phẩm thuộc "Chuỗi thực phẩm an toàn", các địa chỉ tin cậy có kinh doanh thực phẩm thuộc chuỗi trên địa bàn tỉnh đến các sở ban ngành, các đơn vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm thuộc chuỗi

 

UN PKTHT

 

(Sở Công thương mời)

Hội trường C2-TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

UN PLĐ

 

(Sở Lao động-TBXH mời)

Hội trường Sở LĐTBXH

 

Chiều

- 14 giờ, Họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa VI

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Thứ Tư, ngày 05/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện

Chủ tịch,

PCT Đ.T.Hồng

PNV

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp A

Linh

Chiều

- 14 giờ, Họp nghe các ngành báo cáo tiến độ GPMB các dự án huyện, tỉnh trên địa bàn huyện.

PCT L.V.Hòa

TTPTQĐ

L/đ: TNMT, TTPTQĐ, DA, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp B

Danh

- 14 giờ, Họp BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo

PCT Đ.T.Hồng

P.LĐ

(Thành viên BCĐ)

Phòng họp A

Nam

- 15 giờ, Họp bàn giải pháp giải quyết việc làm cho lao động trong độ tuổi

PCT Đ.T.Hồng

P.LĐ, PNN

L/đ: PLĐ, PNN, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp A

Nam

- 14 giờ 30, Nghe báo cáo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 06/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban và các xã, thị trấn

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 08 giờ 30, Thông qua dự thảo Đề án hỗ trợ DN thực hiện Hiệp định thương mại tự do CPTPP&các Hiệp định TM tự do khác

 

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 08 giờ, Dự Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VH, TT- HTCĐ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết chuyển hóa địa bàn trọng điểm xã Phước Hội

 

UN CAH

Công an huyện

(Theo kế hoạch)

UBND xã Phước Hội

Đông

- 8 giờ 30, dự buổi xác minh hiện trạng sử dụng đất, ranh giới, mục đích sử dụng cụ thể của thửa đất đề nghị công nhận quyền sử dụng đất

UN PTNMT

 

(Sở Tài nguyên và Môi trường mời)

Xã Long Tân

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

 

Chủ tịch,

PCT L.V.Hòa

PNN

L/đ: SNN, SXD, TTHU, TTHĐND, TTUBND, PNN, PKTHT, PTCKH, PTNMT, PLĐ, HND, UB PHội

Phòng họp A

Linh

- 14 giờ, Hội nghị tổng kết công tác đoàn-hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện đoàn mời)

Hội trường Huyện đoàn

 

- 14 giờ, Nghe báo cáo Kế hoạch tổng kết 5 năm việc thực hiện chỉ thị 35

 

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Sáu, ngày 07/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy

 

Chủ tịch,

các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 08 giờ 30, Dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Ban DVTU mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Nghe báo cáo rà soát tình hình thực hiện các dự án sau khi được đồng ý giãn tiến độ của UBND tỉnh

 

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ 30, dự Hội nghị giới thiệu các sản phẩm thuộc "Chuỗi thực phẩm an toàn", các địa chỉ tin cậy có kinh doanh thực phẩm thuộc chuỗi trên địa bàn tỉnh đến các sở ban ngành, các đơn vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm thuộc chuỗi

UN PKTHT

 

(Sở Công thương mời)

Hội trường Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về các nội dung

+ Kế hoạch sử dụng đất công

+ Một số nội dung hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập huyện

 

Chủ tịch,

các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Nghe báo cáo thủ tục đầu tư trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh

UN PNN

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

 

 

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng

PCT L.V.Hòa

 

(HĐND huyện mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B-TTHN tỉnh

 

Chủ nhật, ngày 09/12/2018

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP H.Đ.Tường, Danh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 01 tháng 12 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 41 - 50 of 51 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6