Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 13/5/2019 đến 19/5/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 13/5/2019 đến 19/5/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 13/5/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

Chủ tịch

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 8 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo huyện

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ 30, Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về

+ Công tác cán bộ

+ Dự thảo kế hoạch thực hiện NQ số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ 45, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về

+ Công tác cán bộ

+ Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

+ Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra 1139

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Hội nghị sơ kết chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường C1-TTHN tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 14/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thành viên UBND huyện thông qua

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 155-KL/HU ngày 07/3/2019 của BCH Đảng bộ huyện

+ Dự thảo Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất công đối với HTX nông nghiệp Phước Hội

+ Rà soát việc giải quyết kiến nghị của các hộ Võ Văn Thanh; Trần Thị Hến; Trần Thị Mát, Nguyễn Thị Mến

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

PTCKH, PTNMT

(Thành viên UBND huyện)

Phòng họp B

 

- 08 giờ 30, Thông qua dự thảo tờ trình và NQ  trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12:

1. Danh mục các dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019;

2. Danh mục các dự án có chuyển mục đích SDĐ từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019

 

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 09 giờ 30, Giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện Điều 79 Luật Tài nguyên, Môi trường biển và HĐ

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thống nhất bố trí sắp xếp công chức theo Nghị định số 61 và cải tạo cơ sở vật chất Bộ phận 1 cửa

Chủ tịch

Các CQCM, VPĐK, QLDA

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Thư

- 15 giờ 30, Họp chuẩn bị nội dung tổ chức hội thảo du lịch và triển khai thực hiện nhà vệ sinh công cộng cho khách du lịch

 

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

P.VHTT

L/đ: P.VHTT, BQLDL, P.NNPTNT, P.TCKH, P.KTHT, BQLDT

Phòng họp B

Danh

- 14 giờ, Thông qua tờ trình và dự thảo NQ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 về xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã, và ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh

UN PNV

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

 

Thứ Tư, ngày 15/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp giao ban các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- 14 giờ, Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 05/7/2016 của Huyện ủy về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 đối với Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Chủ tịch

 

(Thành viên Đoàn)

Phòng họp B

 

- 14 giờ Nghe báo cáo về Chủ trương, kinh phí xây dựng, triển khai mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 16/5/2019

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

2. Nghe báo cáo kết quả xử lý, khắc phục hậu quả đối với 235 trường hợp giao đất ở tại huyện Đất Đỏ

 

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Tổ chức bàn giao hồ sơ dự án tuyến đường ĐT 992C về Ban QLDA CN GT tỉnh

 

Lãnh đạo UBND huyện

BQLDA

L/đ: DA, TCKH

Phòng họp A

Nam

- 14 giờ, Họp giao ban MTTQ và các đoàn thể huyện và trưởng các đoàn thể xã, thị trấn

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 14 giờ Thông qua Quy chế, Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời; Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước về ô nhiễm tiếng ồn; làm việc với ngành VHTT về một số khó khăn, vướng mắc

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 402, VP UBND tỉnh

 

Thứ Sáu, ngày 17/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về xây dựng nông thôn mới

 

Chủ tịch

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

 

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307, VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, dự Kỳ họp bất thường HĐND huyện

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(HĐND huyện mời)

Hội trường B

 

- 15 giờ 30, Làm việc với hộ bà Trần Thị Mắn

Chủ tịch

CC.THADS

BCĐ thi hành án dân sự huyện, VKSND, UB.PH

Thị trấn Phước Hải

Gấm

- 15 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh ATTP

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(Thành viên BCĐ)

Phòng họp A

Hằng

Thứ bảy ngày 18/5/2019

Sáng

- 6 giờ, Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chủ tịch

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

Trung tâm VHHTCĐ xã Lộc An

 

Chủ nhật ngày 19/5/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

CVP H.N.Vàng, Linh (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 41 - 50 of 73 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8