Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018

 

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 30/7/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ 30, Họp làm việc với Ban Quản lý chợ Phước Hải
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: P.KTHT, P.TCKH, P.NV, UBND thị trấn Phước Hải, BQL chợ Phước Hải
Phòng họp B
 
- 9 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch,
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
Chiều
- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy – UBND huyện
Chủ tịch,
các PCT
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
- 14 giờ, Dự họp nghe báo cáo công tác rà soát, chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019
UN P.GDĐT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Ba, ngày 31/7/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ bế mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện
PCT Đ.T.Hồng
 
Theo kế hoạch
TT.VHTT-TT huyện
 
- 8 giờ, Khảo sát việc sửa chữa di tích Hầm bí mật nơi AHLS Nguyễn Thị Đẹp hy sinh
Chủ tịch
 
L/đ: P.KTHT, P.VHTT, BQLDA, P.TCKH
Thị trấn Đất Đỏ
Nam
- 8 giờ 30, Giám sát chi bộ BQL dự án ĐTXD huyện
PCT L.V.Hòa
BQLDA
Theo kế hoạch
Phòng họp B
 
- 8 giờ 30, Họp làm việc với P.VHTT, Thư viện huyện
PCT Đ.T.Hồng
 
L/đ: P.VHTT, Thư viện huyện
P.VHTT
Sa
- 8 giờ 30, Dự họp thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt triển khai Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
UN P.TCKH
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2018
Chủ tịch
BCHQS huyện
(Ban CHQS huyện mời)
HT BCHQS huyện
Đông
- 14 giờ, Giám sát chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch
PCT L.V.Hòa
P.TCKH
Theo kế hoạch
Phòng họp B
 
- 14 giờ, Dự họp nghe báo cáo đề xuất ban hành QĐ thay thế Quy định về việc hỗ trợ người có công với CM cải thiện nhà ở
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 14 giờ, Dự họp nghe báo cáo, đánh giá tình hình cung cấp điện 7 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch cung cấp điện 5 tháng cuối năm 2018
UN P.KTHT
 
(Sở Công thương mời)
Sở Công thương
 
Thứ Tư, ngày 01/8/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết 10 thực hiện NQ 22, NQ 26 của BCH TW Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Ctr 16 của Tỉnh ủy và KH 167 của Huyện ủy
Chủ tịch,
các PCT
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường A
 
- 9 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo giải trình kết luận kiểm toán về quản lý và sử dụng đất đô thị, giải pháp khắc phục
Chủ tịch
P.TNMT
(Tỉnh ủy mời)
Phòng họp BTV Tỉnh ủy
 
- 8 giờ 30, Dự họp nghe tình hình thực hiện lập Đề án định hướng hệ thống cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến 2030
UN P.NV
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 9 giờ 30, Dự họp nghe báo cáo việc xây dựng Tòa Giám mục Giáo phận Bà Rịa
UN P.NV
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 10 giờ 30, Dự họp nghe b/c quy trình giải quyết việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
UN P.NV
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ 30, Dự họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án KCN Đất Đỏ và KDC Đất Đỏ
Chủ tịch
P.TNMT
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 15 giờ 30, Dự họp tiếp, làm việc với C/ty Hồ Tràm về địa điểm XD sân bay
Chủ tịch
P.TNMT
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 14 giờ, Giám sát chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng
PCT L.V.Hòa
P.KTHT
Theo kế hoạch
Phòng họp B
 
- 14 giờ, Dự họp nghe Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh
UN P.VHTT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Năm, ngày 02/8/2018
Sáng
- 8 giờ, Dự Hội thảo Báo cáo khung kiến trúc và Demo giải pháp xây dựng chính quyền tỉnh BRVT thành đô thị thông minh
PCT L.V.Hòa
 
(Ban Chỉ đạo 774 tỉnh mời)
TTHN tỉnh
 
- 10 giờ, Dự họp nghe báo cáo DA mở rộng nhà máy SX tôm giống bố mẹ tại khu quy hoạch giống thủy sản tâp trung Phước Hải
PCT L.V.Hòa
P.NNPTNT
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Dự họp "Kiểm điểm và quán triệt chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số CNTT năm 2017"
PCT Đ.T.Hồng
P.NV
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 8 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018
UN P.GDĐT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Họp nghe b/c tiến độ thực hiện công tác BTGPMB các dự án trên địa bàn huyện
PCT L.V.Hòa
TT.PTQĐ
L/đ: P.TNMT, TT.PTQĐ, P.KTHT, VPĐK
Phòng họp A
Danh
- 14 giờ, Dự họp giao ban công tác VSATTP tỉnh
PCT Đ.T.Hồng
P.YT
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Sáu, ngày 03/8/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự họp thông qua dự thảo CTHĐ thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh đến 2025
PCT Đ.T.Hồng
P.TCKH
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 9 giờ 30, Dự họp nghe báo cáo việc điều chỉnh bổ sung tái định cư bằng tiền
PCT L.V.Hòa
P.TNMT
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết hoạt động BCĐ 138 06 tháng đầu năm 2018
UN CA huyện
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Dự họp bàn giải pháp đề xuất BTV Tỉnh ủy định hướng và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới
UN P.LĐTBXH
 
(Ban Dân vận Tỉnh ủy mời)
HT BDV TU
 
Chiều
- 14 giờ, Họp giao ban ngành giáo dục và đào tạo
PCT Đ.T.Hồng
 
L/đ: P.GDĐT
P.GDĐT
Sa
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 04/8 + 05/8/2018
Cả ngày
- Trực xử lý công việc đột xuất
PCT L.V.Hòa
 
CVP H.N.Vàng, Hằng (TH),
Hồng (VT), Vũ (TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 28 tháng 7 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 51 - 56 of 56 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6