Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 10/6/2019 đến 16/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 10/6/2019 đến 16/6/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 10/6/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 9 giờ 00, Họp công bố Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ; thông qua báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT H.S.Thái

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 8 giờ 30, Họp xét hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ tồn đọng

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Thành viên BCĐ người có công)

Phòng họp A

Linh

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 1732-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy;

+ Chủ trương thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công ty Công trình đô thị huyện

 

PCT H.S.Thái

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 15 giờ, Họp làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

PCT H.S.Thái

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 14 giờ Nghe b/c đề xuất lựa chọn một số cơ sở Giáo dục, y tế, văn hóa của nhà nước cho tư nhân thuê trên địa bàn tình

PCT Đ.T.Hồng

PTCKH

(UBND tỉnh mời)

Phòng 402, VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 11/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp các Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU

PCT H.S.Thái

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp trực tuyến Bộ CHQS tỉnh

 

- 08 giờ Dự Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường A, TTHN tỉnh

 

- 9 giờ 30, Hội nghị tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018 và tôn vinh, khen thưởng người hiến máu nhân ngày "Thế giới tôn vinh người hiến máu-14/6/2019"

UN PYT

 

(BCĐ tỉnh mời)

Hội trường KS Công Đoàn

 

Chiều

- 14 giờ, Hội nghị đánh giá chỉ số CCHC của huyện

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường B

Thư

- 14 giờ, Họp Hội đồng thông qua chủ trương đầu tư

PCT H.S.Thái

PTCKH

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 14 giờ, Họp góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

UN PNNPTNT

 

(Sở NNPTNT mời)

Phòng họp A, Sở NNPTNT

 

Thứ Tư, ngày 12/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về

+ Công tác cán bộ;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 7 giờ 30, Lễ phát động toàn dân tập luyện bơi

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo kế hoạch)

TTVH

 

- 8 giờ 30, Họp thông qua dự thảo Đề án giáo dục thể chất cho học sinh MN, TH, THCS

 

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Linh

- 10 giờ, Họp về công tác xã hội hóa đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa

PCT Đ.T.Hồng

 

L/đ: TCKH, VHTT, GDĐT, YT, TTVH

Phòng họp A

Hằng

- 8 giờ 30, Làm việc xác minh hiện trạng khu đất ông Đặng Văn Đâu

 

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

UBND thị trấn Phước Hải

 

- 8 giờ, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2018

UN PNV

 

(UBND thị trấn Đất Đỏ mời)

Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ

 

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Công ty Tín nghĩa Phương Đông về giải quyết tiền thuê nhà các hộ dân Khu Công nghiệp Đất Đỏ I

Chủ tịch

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 15 giờ 30, Họp thống nhất sắp xếp, bố trí quầy hàng chợ Phước Hải

 

Chủ tịch

PKTHT

Theo thư mời

Phòng họp B

Danh

- 14 giờ, Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành

 

PCT H.S.Thái

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường B

Gấm

- 14 giờ, Làm việc với Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng VHTT

 

Thứ Năm, ngày 13/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Tinh ủy về kết quả 02 năm xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 08 giờ 30 Chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Tư pháp về THAHC;

 

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 10 giờ Triển khai Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về rà soát giải quyết khiếu nại tồn đọng

 

PCT H.S.Thái

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo  tờ trình và NQ: Phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buồi/ngày và Nghị quyết về dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ 30, dự khai giảng Hội nghị tấp huấn cán bộ công chức (cả ngày)

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

 

- 8 giờ, dự Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh BRVT

UN PVHTT

 

(Sở VHTT mời)

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua Quy hoạch vùng huyện

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PKTHT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

- 15 giờ 30, Thông qua Chương trình nội dung Hội thảo du lịch

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PVHTT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo Kế hoạch Lễ 27/7

 

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Linh

- 15 giờ 30, Họp rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục tại Trường THCS Đất Đỏ

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

L/đ: LĐTBXH, TCKH, GDĐT, TP, Đài

Phòng họp A

Linh

Thứ Sáu, ngày 14/6/2019

Sáng

- 08 giờ 30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo giải pháp quản lý, sử dụng đất công và các khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn huyện

 

PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ, Họp các ngành về công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

 

- 9 giờ, Dự kỷ niệm 51 năm ngày sinh và Lễ giỗ lần thứ 10 Anh hùng LLVTND Nguyễn Hùng Mạnh

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(UBND xã Phước Hội mời)

Đền liệt sỹ xã Phước Hội

 

- 8 giờ 30, Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tiến độ triển khai Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển trang trại

UN PNNPTNT

PNNPTNT

(Sở NNPTNT mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thành viên UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

 

(Thành viên UBND huyện)

Phòng họp B

Nam

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 15-16/6/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

CVP H.N.Vàng, Linh (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 08 tháng 6 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 51 - 60 of 87 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9