Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển

Ngày 07/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. ...
Ngày 27/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Chi...
Kho cảng Thị Vải của PV GAS. Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 60/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng...
Ngày 20/1, Ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ chủ trì cuộc họp thông qua lần 2 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 do Phân viện quy hoạch...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3194270

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ