Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí

Kho cảng Thị Vải của PV GAS.

Kho cảng Thị Vải của PV GAS.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 60/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2016-2020, sản lượng khai thác khí đạt 10-11 tỷ m3/năm; giai đoạn 2021-2025, sản lượng khai thác khí đạt 13-19 tỷ m3/năm; giai đoạn 2026-2035, sản lượng khai thác khí đạt 17-21 tỷ m3/năm. Để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tồn trữ, kinh doanh, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), sẽ  mở rộng công suất các kho LPG hiện hữu kết hợp với xây dựng các kho LPG mới với quy mô khoảng 3,5 - 4 triệu tấn/năm vào năm 2025 và đạt quy mô khoảng 4,5 - 5 triệu tấn/năm vào năm 2035, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự trữ tối thiểu đạt trên 15 ngày cung cấp.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3199914

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ