Kinh tế Kinh tế

UBND huyện công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 28/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Huỳnh Sơn Thái-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

 Theo quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện như sau: Số liệu thống kê đất đai năm 2015, diện tích đất nông nghiệp của  huyện  là 15.885,56 ha, chiếm 93,89% diện tích tự nhiên. Theo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 còn 14.166,63ha, chiếm 75,01% diện tích tự nhiên (giảm hơn 1.693 ha so với năm 2015). Trong đó, đất trồng lúa hơn 5.230 ha, giảm 67ha; đất trồng cây hàng năm khác là hơn 3.171ha, tăng 184 ha; đất trồng cây lâu năm hơn 5.290 ha, giảm hơn 1.263 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 828 ha, tăng 195 ha.

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, hiện trạng năm 2015 là  hơn 3.019 ha, chiếm 15,99% diện tích tự nhiên. Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là hơn 4.718 ha, chiếm 24,99% ha diện tích tự nhiên, tăng hơn 1.699ha so với năm 2015. Trong đó, đất Quốc phòng hơn 130 ha, tăng hơn 103ha so với năm 2015; đất An ninh hơn 10 ha, tăng  5,34 ha; đất khu công nghiệp hơn 496 ha, giảm hơn 2 ha; đất thương mại, dịch vụ 510 ha, tăng hơn 361  ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 145 ha, tăng 75 ha; đất phát triển hạ tầng hơn 2.206 ha, tăng hơn 864 ha so với 2015.

Về diện tích đất chưa sử dụng, hiện trạng năm 2015 là 7,12 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nghiên, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 không tăng, không giảm.

Đối với các khu chức năng, như: Khu sản xuất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 trên địa là hơn 14.070ha, chiếm 74,50% diện tích tự nhiên; khu phát triển công nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 496 ha, chiếm 2,63% diện tích tự nhiên; khu đô thị là 338 ha, chiếm 1,79% diện tích tự nhiên của huyện.

Ngoài ra, theo Quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch như sau: Đối với các loại đất phân bổ trong năm chỉ tiêu sử dụng đất đất nông nghiệp là hơn 15.656 ha; trong đó đất lúa nước hơn 5.198 ha. Đất phi nông nghiệp hơn 3.221 ha. Đất chưa sử dụng 7,12 ha. Đất đô thị hơn 3.748ha. Đối với kế hoạch thu hồi đất chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp là hơn 129 ha; trong đó lúa nước 25 ha. Đất phi nông nghiệp hơn 59ha. Đối với kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất chỉ tiêu đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp hơn 202 ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là hơn 2ha.

Tại hội nghị sau khi nghe ý kiến của các ngành và địa phương, đồng chí Huỳnh Sơn Thái-Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thực hiện các thủ tục công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định; khảo sát, tham mưu UBND huyện chọn vị trí lắp đặt các pano công bố bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương; chủ trì, phối hợp Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng đất đai cho người dân, đảm bảo sử dụng đất đúng quy hoạch đã được phê duyệt;phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện các quy hoạch đang triển khai trên địa bàn huyện.

Đối với UBND các xã, thị trấn đồng chí cũng yêu cầu cần phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quản lý; trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức rà soát, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục về đất đai, các kiến nghị của tổ chức, công dân còn tồn đọng theo quy định; hướng dẫn người dân lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện;Tăng cường công tác quản lý đất công, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, đồng thời cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng thời gian quy định./.

Tin: Thanh Nghi; Hình Ảnh: Tuấn Vũ.

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 3279824

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ