Số liệu về thu chi ngân sách Số liệu về thu chi ngân sách

Tải Báo cáo số 237/BC-UBND Tải Cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Tải Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán. ngân sách năm 2021 Biểu công khai dự toán năm 2021 Biểu công khai dự toán năm 2021 (Biểu 87) Biểu công khai dự toán năm...
Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách Nhà nước quý I năm 2020
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 Biểu số 81-85 Biểu số 86 Biểu số 87 Biểu số 88 Biểu số 89
Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2019

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3194316