Thông tin đấu thầu, đấu giá Thông tin đấu thầu, đấu giá

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ như sau:

Bên mời thầu: UBND huyện Đất Đỏ

Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức, lựa chọn nhà thầu

Thời gian

tổ chức

lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

Gói 14

San nền, tường rào và các hạng mục phụ

3.017.393.407

Ngân sách tỉnh

Chào hàng cạnh tranh; Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 4/2017

Trọn gói

06 tháng

Gói 11

Xây dựng khối nhà chính, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị PCCC

30.646.649.560

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

18 tháng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2585/QĐ-UBND)


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 1869123

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ