Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Tin trong huyện Tin trong huyện

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 29/2019/QĐ-UBND (01/11/2019)
  Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND...
 • 27/2019/QĐ-UBND (29/10/2019)
  ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài...
 • 11/2019/TT-BTTTT (22/10/2019)
  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT...
 • 24/2019/QĐ-UBND (10/09/2019)
  ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp...
 • 2358/QĐ-UBND (09/09/2019)
  Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động...

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật

Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN
Chiều ngày 07-11, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật...

Phim tài liệu Phim tài liệu

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 1264237