Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Tin trong huyện Tin trong huyện

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 24/2019/QĐ-UBND (10/09/2019)
  ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp...
 • 2358/QĐ-UBND (09/09/2019)
  Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động...
 • 2249/QĐ-UBND (30/08/2019)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn...
 • 59/2019/TT-BTC (30/08/2019)
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công...
 • 31/2019/TT-BGTVT (29/08/2019)
  Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn xe cơ giới, xe máy chuyên...

Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ...
Bộ tài liệu được biên soạn làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền sử dụng để...

Phim tài liệu Phim tài liệu

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1116716