Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm học 2019-2020
Thông báo kết quả phỏng vấn, thực hành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm học 2019-2020
Kết quả xét tuyển phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2020
Triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2020
Triệu tập thí sinh tham dự thực hành, phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm học 2019-2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia kỳ thi xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2020
Danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2020
Danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Thông báo xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2020
Thông báo xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm học 2019-2020
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
Thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2018
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2018-2019
Thông báo kết quả điểm thi tuyên viên chức sự nghiệp giáo dục và đạo tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm học 2018-2019
Tải về Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2018
Thông báo lịch bốc thăm và thi thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp GD&ĐT thuộc UBND huyện Đất Đỏ
Đề cương ôn thi kỳ thi xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Đất Đỏ
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm học 2018-2019 Phụ lục đính kèm

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1963743