Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số1753/QĐ-BTP ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Bộ tài liệu gồm có:

Tài liệu 1. Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Tài liệu 2. Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở

Tài liệu 3. Nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Bộ tài liệu được biên soạn làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền sử dụng để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ỏ cơ sở cho hòa giải viên; trang bị cho hòa giải viên những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

* Tải bộ tài liệu tại đây.

- TL BỒI DƯỠNG HGV 1

- TL BỒI DƯỠNG HGV 2

- TL BỒI DƯỠNG HGV 3

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 1963835

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ