Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN HỎI – ĐÁP MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019

Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 (được gọi là Luật thi hành án hình sự năm 2019) và thay thế Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12.

Luật thi hành án hình sự được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về công tác thi hành án hình sự, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người chấp hành án, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân.

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù; người áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021", Phòng Tư pháp phối hợp Công an huyện biên soạn và phát hành bộ tài liệu tuyên truyền "Hỏi – đáp một số nội dung liên quan Luật thi hành án hình sự năm 2019" để tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân nắm, chấp hành đúng quy định (có file đính kèm)

Phòng Tư pháp

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3266866

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ