Tuyên truyền Tuyên truyền

CÔNG VĂN SỐ 139-CV/BTGHU, NGÀY 12/8/2021 CỦA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2021)

Tài Công văn số 139-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tải Đề cương tuyên truyền


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 3199960

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ