Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2075/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phó thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/07/2020
2 2061/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22/07/2020
3 105/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 22/06/2020
4 1558/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 12/06/2020
5 1447/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) 04/06/2020
6 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí. 29/05/2020
7 29/2020/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 16/04/2020
8 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 13/04/2020
9 07/2020/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 13/04/2020
10 621/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24/03/2020
11 541/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/03/2020
12 09/2020/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ 13/01/2020
13 38/QĐ-UBND công bố danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09/01/2020
14 3668/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BRVT 31/12/2019
15 21/2019/TT-BTTTT Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông 31/12/2019
16 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 30/12/2019
17 50/2019/TT-BGTVT Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" 20/12/2019
18 48/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 17/12/2019
19 3183/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BRVT. 22/11/2019
20 52/CT-BTTTT Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông 11/11/2019
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.
của 3