Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội

Huyện Đất Đỏ sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018
Sáng ngày 13.7, Ban Dân vận Huyện ủy Đất Đỏ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, sơ tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo; phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình tôn giáo, tình hình nhân dân, nhất là những tâm tư nguyện vọng, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân để kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút và tập hợp quần chúng; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính... Khối Dân vận cơ sở tích cực triển khai có chất lượng, hiệu quả các hoạt động vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Bên cạnh đó, hiệu quả từ phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, đã xuất hiện nhiều mô hình có sức lan tỏa, điển hình như: mô hình "Tuyên truyền trong nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ và giáo dục thanh niên không vi phạm giao thông" của thị trấn Đất Đỏ; mô hình "Vận động nhân dân hiến đất làm đường GTNT xây dựng NTM" của xã Lộc An và xã Phước Long Thọ; mô hình "Chung tay giúp đỡ hộ nghèo ổn định đời sống" của xã Phước Hội…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận bổ sung, làm rõ thêm nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, những kết quả công tác dân vận của địa phương mình và tập trung vào một số giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng họat động công tác dân vận trong thời gian tới.
 
Ông Trần Văn Bé – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Bé - Trưởng Ban Ban Dân vận Huyện ủy yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai chương trình liên tịch năm 2018 theo kế hoạch đề ra; tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn; tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình liên tịch và tổ chức tổng kết năm 2018./.
 
Thùy Linh.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1660088

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ