Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới Văn bản mới

 • 3177/QĐ-UBND (06/11/2018)
  Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm...
 • 5333/UBND-VP (01/08/2018)
  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của UBND...
 • 1089/QĐ-UBND (04/05/2018)
  Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã...
 • 1086/QĐ-UBND (04/05/2018)
  Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông...
 • 1087/QĐ-UBND (04/05/2018)
  Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng...

Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị

UBMTTQVN xã Long Tân phát động dọn vệ sinh môi trường (28.11.2018)
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ...

Điểm báo Điểm báo

Người lưu giữ nghề rèn truyền thống (02.01.2018)
Xuất phát từ những địa phương thuần nông, nên nghề thợ rèn trên địa bàn tỉnh Bà...

Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

HĐND huyện họp mở rộng lần thứ 24 (06.11.2018)
Chiều ngày 05-11, HĐND huyện tổ chức cuộc họp mở rộng lần thứ 24 để triển khai...

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Phim tài liệu Phim tài liệu

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 218723