Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Tin trong huyện Tin trong huyện

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 2249/QĐ-UBND (30/08/2019)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn...
 • 23/2019/QĐ-UBND (26/08/2019)
  Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa...
 • 2071/QĐ-UBND (14/08/2019)
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh...
 • 20/2019/QĐ-UBND (26/07/2019)
  ban hành quy định mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước...
 • 19/2019/QĐ-UBND (22/07/2019)
  Ban hành bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể trên địa...

Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ...
Bộ tài liệu được biên soạn làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền sử dụng để...

Phim tài liệu Phim tài liệu

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 807834