Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Văn bản mới Văn bản mới

 • 3284/QĐ-UBND (15/11/2018)
  Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm...
 • 3177/QĐ-UBND (06/11/2018)
  Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm...
 • 5333/UBND-VP (01/08/2018)
  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của UBND...
 • 1089/QĐ-UBND (04/05/2018)
  Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã...
 • 1086/QĐ-UBND (04/05/2018)
  Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông...

Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị

Điểm báo Điểm báo

Người lưu giữ nghề rèn truyền thống (02.01.2018)
Xuất phát từ những địa phương thuần nông, nên nghề thợ rèn trên địa bàn tỉnh Bà...

Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Đất Đỏ thông qua 11 Nghị quyết (02.01.2019)
Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng ngày...

Tin trong huyện Tin trong huyện

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Phim tài liệu Phim tài liệu

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Web Content Display Web Content Display


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 353034