ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN
Web Content Image

Ngày 20/1, Ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ chủ trì cuộc họp thông qua lần 2 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 do Phân viện quy hoạch thủy...

Đọc tiếp »

 Test các dự án thu hút đầu tư

Đọc tiếp »

Test tiềm năng phát triển KTXH 

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 27/11, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức cuộc họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025, do Phân viện quy hoạch thủy sản phía Nam thực hiện.

Đọc tiếp »

1. Lãi suất cho vay:   ĐỐI TƯỢNG LÃI SUẤT Ngắnhạn (đến 12 tháng) Trung hạn (từ trên 12 tháng đến 60 tháng) Cho vay...

Đọc tiếp »

Ngày 09/06/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (Nghị định 55) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp, Nông thôn. Theo đó, đối tượng vay vốn bao gồm tất cả các...

Đọc tiếp »

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), áp...

Đọc tiếp »

Thực hiện công văn số 2859/NHCS-TDNN ngày 13/8/2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/QĐ-TTg về tín dụng...

Đọc tiếp »

Huyện Đất Đỏ gồm 6 xã, 2 thị trấn, với tổng số hộ dân là 18.608 hộ/73.629 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của huyện là “Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ-du lịch”. Với lợi thế về vị trí địa lý, là huyện nằm...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 14/10, ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua lần 2 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu Tây Nam của thị trấn Đất Đỏ.

Đọc tiếp »