Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
 
Địa chỉ: Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu
Điện thoại: 0643 688 285 - 0643 688 244
Fax: 0643 688 245
Email: datdo@baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Tạ Văn BửuChủ tịch
2Đỗ Thị HồngPhó Chủ tịch
3Lê Văn HòaPhó Chủ tịch