LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 24/9/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp
PCT L.V.Hòa
Ban Tiếp
công dân
L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ
Trụ sở Tiếp công dân
Thư
- 8 giờ, Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, xây dựng kế hoạch tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng họp trực tuyến VNPT
 
- 9 giờ 30, Họp đối thoại với ông Huỳnh Văn Lễ
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: UBMTTQVN huyện, H.ND, Ttra, P.TP, P.TNMT, VPĐK, UBND thị trấn P.Hải
Trụ sở Tiếp công dân
Thư
Chiều
- 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTVHU
 
- 14 giờ, Khảo sát TTVH-TT-HTCĐ các xã, thị trấn
PCT Đ.T.Hồng
PVHTT
L/đ: PVHTT, TTVH, PTCKH, PKTHT, DA, PGD, UBND các xã, thị trấn
Các xã, thị trấn
Sa
Thứ Ba, ngày 25/9/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ về tình hình KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm
Chủ tịch
 
(Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ mời)
HT UBND thị trấn Đất Đỏ
 
- 8 giờ 30, Dự họp bàn giải pháp củng cố, phát triển các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT
PCT L.V.Hòa
 
(S.NN&PTNT mời)
S.NNPTNT
 
- 8 giờ, Dự Hội thảo An toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước
UN P.VHTT
 
(S.TTTT mời)
TTHN tỉnh
 
- 8 giờ 30, Nghe báo cáo kết quả điều chỉnh QH khoáng sản giai đoạn 2016-2020.
UN P.TNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
- 9 giờ 30, Thông qua Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường trong KCN
UN P.TNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội
Chủ tịch
 
(Theo Kế hoạch)
Hội trường A
Thư
- 14 giờ, Nghe báo cáo phương án ĐTDA “Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp núi Minh Đạm”, Đất Đỏ
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
- 14 giờ, Khảo sát TTVH-TT-HTCĐ các xã, thị trấn
PCT Đ.T.Hồng
PVHTT
L/đ: PVHTT, TTVH, PTCKH, PKTHT, DA, PGD, UBND các xã, thị trấn
Các xã, thị trấn
Sa
Thứ Tư, ngày 26/9/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ dự tuyển chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2018
Chủ tịch
P.NV
(Theo thư mời)
Phòng họp A
Khang
- 8 giờ 30, Làm việc với Ban Quản lý các Khu du lịch
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTVHU
 
- 8 giờ 30, Nghe báo cáo về danh mục các dự án đã thu hồi nhưng chưa quyết định xong thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh
UN PTNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Dự làm việc với Đảng ủy xã Lộc An về tình hình KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm
Chủ tịch
 
(Đảng ủy xã Lộc An mời)
HT UBND xã Lộc An
 
- 14 giờ, Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện
PCT L.V.Hòa
P.TCKH
Thành viên Hội đồng
Phòng họp B
Nam
- 14 giờ, Họp các ngành thống nhất nội dung chuẩn bị “Giao lưu Văn hóa – Thể thao học sinh, sinh viên tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ I, năm 2018”
PCT Đ.T.Hồng
P.VHTT
L/đ: PVHTT, TTVH, BQL Di tích, Huyện đoàn
Phòng họp A
Sa
Thứ Năm, ngày 27/9/2018
Sáng
- 8 giờ, Dự Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh BR-VT
PCT Đ.T.Hồng
 
(Hội Cựu TNXP tỉnh mời)
TTHN tỉnh
 
- 8 giờ 30, Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9, và 9 tháng đầu năm 2018
Chủ tịch
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Họp BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện
PCT L.V.Hòa
 
Thành viên BCĐ
Phòng họp A
Danh
- 8 giờ 30, Dự lễ khai giảng năm học mới Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
Lãnh đạo UBND huyện
 
(Trường Đại học BR-VT mời)
HT Thành ủy Vũng Tàu
 
Chiều
- 13 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp theo Nghị định 77
Chủ tịch
 
(Theo thư mời)
Đồn Biên phòng PH
Đông
- 14 giờ, Họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án khu dân cư 8,02ha
PCT L.V.Hòa
 
Thành viên Hội đồng
Phòng họp A
Danh
- 14 giờ, Thông qua dự thảo QĐ điều chỉnh quy định tách thửa trên địa bàn tỉnh
UN PTNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
- 15 giờ, Nghe báo cáo việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh
UN PTNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
Thứ Sáu, ngày 28/9/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày)
Chủ tịch
 
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTVHU
 
- 8 giờ 30, Xem xét các nội dung liên quan đến việc khảo sát, đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới đất rừng nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
UN PTNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Khảo sát công tác giảm nghèo (theo KH số 47/KH-VHXH của Ban VHXH HĐND tỉnh)
PCT Đ.T.Hồng
P.LĐTBXH
(Theo kế hoạch)
Các điểm khảo sát
Sa
- 9 giờ, Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu nuôi tôm sạch siêu thâm canh công nghệ cao của Công ty TNHH Growbest VN
UN PNNPTNT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Họp các ngành giải quyết kiến nghị của ông Lê Đăng Khoa tại xã LA và bà Lê Thị Công tại thị trấn ĐĐ
PCT L.V.Hòa
PTNMT
L/đ: PTNMT, TTPTQĐ, Ttra, Tp, KTHT, DA, xã LA, tt ĐĐ, Sở TNMT, BQLDA CNGT tỉnh
Phòng họp A
Danh
- 14 giờ, Thông qua Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động
UN PTNMT
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
- 14 giờ 15, Dự họp đối thoại liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười Nhỏ ở xã Phước Hội
UN PTNMT
 
(Sở TNMT mời)
Phòng họp 308, Sở TNMT
 
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 29/9 + 30/9/2018
Cả ngày
- Trực xử lý công việc đột xuất
Chủ tịch
 
CVP H.N.Vàng, Hằng (TH),
Hồng (VT), Tâm (TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 9 năm 2018

TL CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác