LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần 16/7/2018 đến 22/7/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần 16/7/2018 đến 22/7/2018

 

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 16/7/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp
UN Ttra huyện
Ban Tiếp
công dân
L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ
Trụ sở Tiếp công dân
 
- 8 giờ 30, Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe b/c giải trình các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh
Chủ tịch
P.TCKH, P.KTHT
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ TW7 khóa XII
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường A
 
- 8 giờ 30, Họp triển khai một số nội dung chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày TBLS 27/7 và 15 năm thành lập huyện
PCT Đ.T.Hồng
P.LĐTBXH
Theo kế hoạch
Phòng họp A
Sa
- 9 giờ, Dự khảo sát, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời tại hồ chứa nước Đá Bàng
UN P.NNPTNT
 
(Chi cục Thủy lợi tỉnh mời)
Xã Long Tân
 
Chiều
- 14 giờ, Họp Tổ BCH Đảng bộ huyện thảo luận báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
Chủ tịch,
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp B
 
- 14 giờ, Họp Tổ BCH Đảng bộ huyện thảo luận báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
PCT Đ.T.Hồng
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp Huyện ủy
 
- 14 giờ, Họp Thường trực UBND tỉnh nghe b/c kế hoạch tổ chức Festival biển BR-VT năm 2018
UN P.VHTT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 15 giờ 30, Dự Hội nghị công bố QĐ về công tác cán bộ
PCT L.V.Hòa
 
(Đảng ủy xã Lộc An mời)
HT UBND xã Lộc An
 
- 16 giờ, Dự Hội nghị công bố QĐ về công tác cán bộ
Chủ tịch
 
(Đảng ủy xã Long Tân mời)
HT UBND xã Long Tân
 
Thứ Ba, ngày 17/7/2018
Sáng
- 8 giờ, Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 27/7
Chủ tịch
 
Theo kế hoạch
Các địa phương
 
- 8 giờ 30, Dự phiên họp Thường trực HĐND huyện lần thứ 20
Lãnh đạo UBND huyện
P.TCKH
(HĐND huyện mời)
Phòng họp A
Khang
- 8 giờ 30, Dự họp nghe b/c quy chế phối hợp thực hiện QLNN về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh
UN P.VHTT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Dự họp BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
PCT L.V.Hòa
 
(Sở NNPTNT mời)
S.NNPTNT
 
- 10 giờ, Họp Hội đồng kỷ luật huyện
Chủ tịch
 
Thành viên Hội đồng
Phòng họp B
 
Chiều
- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy
Chủ tịch
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
- 14 giờ, Họp các ngành giải quyết trường hợp ông Mai Văn Thạnh, xã Long Tân
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: P.TCKH, P.NNPTNT, TT.PTQĐ
Phòng họp B
Danh
- 15 giờ, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch,
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
- 14 giờ, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2020
Lãnh đạo UBND huyện
 
(Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời)
HT BCHQS huyện
 
- 14 giờ, Dự họp nghe b/c giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hữu Lập
PCT Đ.T.Hồng
 
(Sở Nội vụ mời)
S.NV
 
- 14 giờ, Dự họp giao ban công tác khiếu nại, tố cáo và thi hành án quý II/2018
UN Ttra huyện
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Tư, ngày 18/7/2018
Sáng
- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh (03 ngày)
Chủ tịch
 
(HĐND tỉnh mời)
TTHN tỉnh
 
- 8 giờ, Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng BQLDT huyện
Chủ tịch,
Các PCT
 
Theo thư mời
Phòng họp B
Khang
- 8 giờ, Dự kỳ họp thứ 6 – HĐND thị trấn Đất Đỏ
Lãnh đạo UBND huyện
 
(HĐND thị trấn Đất Đỏ mời)
HT UBND thị trấn Đất Đỏ
 
- 8 giờ 30, Họp các ngành triển khai việc xử lý khiếu nại của các hộ dân tại khu dân cư 8,02ha
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: Ttra, P.TNMT, TT.PTQĐ, BQLDA, UBND thị trấn Phước Hải
Phòng họp B
Danh
- 8 giờ 30, Họp làm việc với kế toán các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện
PCT Đ.T.Hồng
 
Kế toán các đơn vị
Phòng họp A
Sa
- 9 giờ 30, Họp nghe báo cáo tình hình xây dựng bãi tắm cộng cộng xã Lộc An và thị trấn Phước Hải
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: P.KTHT, BQLDL, BQLDA, P.VHTT
Phòng họp B
Danh
- 8 giờ 30, Dự khảo sát địa điểm xin đầu tư xây dựng Khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Lộc An
UN P.NNPTNT
 
(Sở Nông nghiệp và PTNT mời)
S.NNPTNT
 
Chiều
- 14 giờ, Họp các ngành giải quyết trường hợp xin cấp GCNQSD đất của ông Trần Văn An
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: Ttra, P.TNMT, VPĐK, UBND thị trấn Phước Hải
Phòng họp B
Danh
- 14 giờ, Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
PCT Đ.T.Hồng
 
Thành viên Hội đồng
Phòng họp A
Sa
- 15 giờ 30, Họp các ngành thống nhất giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Thái
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: Ttra, P.KTHT, VPĐK, UBND thị trấn Phước Hải
Phòng họp B
Thư
Thứ Năm, ngày 19/7/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự Hội nghị quân chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ tịch
 
(Bộ CHQS tỉnh mời)
BCHQS tỉnh
 
- 8 giờ, Dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
KS Pullman, Vũng Tàu
 
- 8 giờ 30, Khảo sát các trường họp xin san lấp mặt bằng
PCT L.V.Hòa
 
Theo thư mời
Các điểm khảo sát
Danh
- 8 giờ, Dự kỳ họp bất thường HĐND xã Long Tân
Lãnh đạo UBND huyện
 
(HĐND xã Long Tân mời)
HT UBND xã Long Tân
 
Chiều
- 14 giờ, Họp thông qua kế hoạch chống thất thu thuế trên địa bàn huyện
PCT L.V.Hòa
 
Thành viên BCĐ huyện
Phòng họp B
Danh
- 14 giờ, Họp Ban Chỉ đạo 138 huyện
PCT Đ.T.Hồng
 
Thành viên BCĐ huyện
Phòng họp A
Đông
- 16 giờ, Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 27/7
PCT L.V.Hòa
 
Theo kế hoạch
Các địa phương
Khang
Thứ Sáu, ngày 20/7/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (cả ngày)
Chủ tịch,
Các PCT
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường Huyện ủy
 
Chiều
- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (cả ngày)
Chủ tịch,
Các PCT
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường Huyện ủy
 
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 21/7 + 22/7/2018
Cả ngày
- Trực xử lý công việc đột xuất
PCT Đ.T.Hồng
 
P.CVP L.T.T.Thủy, Đông (TH),
Hồng (VT), Tre (TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 14 tháng 7 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác