LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

 

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, 11/12/2017
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp
Chủ tịch
Ban Tiếp
công dân
L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ
Trụ sở Tiếp công dân
Thư
- 8 giờ, Dự hội thảo về phát triển HTX và sơ kết Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của BTV Tỉnh ủy
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
HT Thành ủy Vũng Tàu
 
Chiều
- 14 giờ, Làm việc với Đoàn công tác của BCĐ thực hiện CT MTQG XD NTM tỉnh về kết quả XD NTM năm 2017 trên địa bàn huyện.
Chủ tịch
 
TV BCĐ huyện, VPĐP huyện, L/đ và trưởng BQL XD NTM UBND các xã: LT, PH, LM, LA, PLT, LD
Phòng họp A
Linh
- 14 giờ, Dự Hội nghị tuyên truyền Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
PCT L.V.Hòa
P.TP
(Theo kế hoạch)
Hội trường B
Gấm
- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tám
PCT Đ.T.Hồng
 
(HĐND huyện mời)
Phòng họp B
Khang
Thứ Ba, ngày 12/12/2017
Sáng
- 8 giờ 30, Khảo sát nhà công vụ giáo viên
Chủ tịch
PTCKH
P.TCKH, PKTHT, Công ty CTĐT, P.Hội
NCV GV
 
- 8 giờ 30, Làm việc với hộ bà Lê Thị Công về dự án đường quy hoạch số 03
PCT L.V.Hòa
 
TTr.HU, TTr.HĐND, Hội đồng bồi thường – GPMB huyện
Phòng họp B
 
- 8 giờ 30, Họp giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ
PCT Đ.T.Hồng
P.LĐTBXH,
BCHQS
L/đ: BCHQS, P.LĐTBXH, HĐ, l/đ UBND + CB LĐTBXH + Trưởng BCHQS các xã, thị trấn
Phòng họp A
Khang
- 10 giờ, Làm việc các ngành về cải táng mộ liệt sỹ
PCT Đ.T.Hồng
P.LĐTBXH,
BCHQS
L/đ P.LĐTBXH, BCHQS huyện
Phòng họp A
Khang
- 8 giờ, Dự hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017
UN P.TCKH
 
(Ủy ban MTTQVN huyện mời)
Hội trường Huyện ủy
 
- 8 giờ, Dự hội nghị tập huấn và tuyên truyền NĐ 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 11/2010/NĐ-CP và thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải
UN P.KTHT
 
(Sở GTVT mời)
HT KS Đông Hà, TP. Cần Thơ
 
Chiều
- 14 giờ, Thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới
Chủ tịch,
PCT L.V.Hòa
 
Thành viên Ban Chỉ đạo
Phòng họp B
Linh
- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu thanh niên xung phong năm 2017
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Hội trường Huyện đoàn
 
Thứ Tư, ngày 13/12/2017
Sáng
- 8 giờ 30, Họp các ngành nghe báo cáo về vấn đề làm việc với các đơn vị cá nhân canh tác đất khu vực Vĩnh Hưng
Chủ tịch
 
L/đ: P.TNMT, P.NNPTNT, UBND xã Phước Hội, HTX NN Phước Hội
Phòng họp B
Danh
- 8 giờ, Nghe các ngành báo cáo tiến độ thực hiện dự án chợ Phước Hải, việc sửa chữa công viên cũ thị trấn Phước Hải thành khu buôn bán tập trung, việc đầu tư bến xe Phước Hải
PCT L.V.Hòa
P.KTHT
L/đ: P.KTHT, BQLDA, P.TCKH, UBND TT.Phước Hải, đơn vị thi công
Phòng họp A
Nam
- 8 giờ 30, dự Họp mặt mừng Lễ giáng sinh năm 2017
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Trung tâm Hội nghị tỉnh
 
- 7 giờ 30, Dự Đại hội Đại biểu Hội Tương trợ thị trấn Đất Đỏ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022
UN P.NV
 
(Hội Tương trợ thị trấn Đất Đỏ mời)
Hội trường thị trấn Đất Đỏ
 
- 8 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 05 năm hoạt động phối hợp thực hiện công tác Thanh niên, Phụ nữ giữa BCHQS, Huyện đoàn và Hội LHPN huyện gđ 2013-2017
Lãnh đạo UBND huyện
 
(Theo thư mời)
Hội trường BCHQS
 
- 8 giờ, Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo
Lãnh đạo UBND huyện
 
(Theo Kế hoạch)
Hội trường Huyện ủy
 
Chiều
- 14 giờ, Họp Tổ thảo luận BCH Đảng bộ huyện để thảo luận về tình hình KT-XH và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng năm 2018
Chủ tịch
 
(Theo kế hoạch)
Phòng họp A
 
- 14 giờ, Họp Tổ thảo luận BCH Đảng bộ huyện để thảo luận về tình hình KT-XH và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng năm 2018
PCT L.V.Hòa
 
(Theo thư mời)
Phòng khách HU
 
- 14 giờ, Họp Tổ thảo luận BCH Đảng bộ huyện để thảo luận về tình hình KT-XH và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng năm 2018
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Phòng họp B
 
- 14 giờ 30 Triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, công trình công cộng
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 307, VPUBT
 
Thứ Năm, ngày 14/12/2017
Sáng
 
 
 
 
 
 
- 8 giờ 30, Họp thông qua kết quả kiểm tra Trung tâm VHHTCĐ các xã, thị trấn.
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo kế hoạch)
Phòng họp A
Sa
- 10 giờ, Họp Đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017
PCt Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Phòng họp A
Hằng
Chiều
- 14 giờ Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302, VP UBT
 
- 14 giờ 30 Nghe báo cáo một số nội dung về công tác tôn giáo
PCT Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 402, VPUBT
 
Thứ Sáu, ngày 15/12/2017
Sáng
08 giờ 30, Nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018
Chủ tịch
 
UBND tỉnh mời
Phòng 302, VPUBT
 
- 8 giờ, Làm việc với ông Đặng Văn Phúc về dự án chăn nuôi heo
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: P.TNMT, P.NNPTNT, P.KTHT, UBND x.Phước Hội
Phòng họp A
Linh
- 9 giờ 30, Nghe các ngành báo cáo về việc giao đất tại hợp tác xã nông nghiệp Phước Hội
PCT L.V.Hòa
P.TNMT
P.TNMT, P.NNPTNT, UBND xã Phước Hội, HTX NN Phước Hội
Phòng họp A
Danh
- 8 giờ, Hội nghị sơ kết phong trào ‘Toàn dân đoàn kết XDĐSXH” tỉnh BR-VT năm 2017
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh
 
Chiều
- Lãnh đạo UBND huyện rà soát các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện
 
 
 
 
 
- 19 giờ, Dự Đêm liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam; 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Chủ tịch
 
(Tiểu đoàn Tên lửa 59 mời)
Tiểu đoàn Tên lửa 59
 
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 16 + 17/12/2017
Cả ngày
-Trực xử lý công việc đột xuất
Chủ tịch
 
PCVP L.T.T.Thủy, Hằng(TH),
Trang (VT), Tâm(TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 09 tháng 12 năm 2017

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác