Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/3/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/3/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

Thứ Hai, ngày 24/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

 

- 7 giờ 30, Họp rà soát tiến độ và triển khai nhiệm vụ của khối văn hóa xã hội

 

PCT Đ.T.Hồng

VP

Các ngành khối văn hóa, PTCKH

Phòng họp B

Dương

Linh

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Khắc phục việc thu hồi đất ở tại thị trấn Phước Hải;

+ Báo cáo kết quả khâu đột phá năm 2019 và phương châm hành động năm 2020 của huyện.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 09 giờ Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Chủ tịch

PYT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Dương

Hằng

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với xã Long Mỹ, Phước Hội, Lộc An, Láng Dài về công tác quản lý đất đai.

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Thủy

Danh

- 13 giờ 30, Hội thảo vùng Đông Nam Bộ về xây dựng NTM

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Hội trường C1, TTHN tỉnh

Thủy

Duyên

- 14 giờ, Hội nghị tập huấn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

PCT Đ.T.Hồng

PYT

(Theo kế hoạch)

Hội trường A

Dương

Hằng

Thứ Ba, ngày 25/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

 

 

Chủ tịch

Ban Tiếp công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, UBKT, VP.HU, VP, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

- 10 giờ Nghe báo cáo nội dung liên quan đến chủ trương xin điều chỉnh QH 1/500 Dự án Bến Thành Long Hải tại H. Đất Đỏ

 

PCT H.S.Thái

PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Chiều

- 14 giờ, Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của TTCP và sơ kết Ngày biên phòng toàn dân năm 2020

Chủ tịch

 

(Ban Chỉ đạo mời)

Hội trường UBND PH

Vàng

Đông

Thứ Tư, ngày 26/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Rà soát, phê duyệt đề án nhân sự các Đảng bộ chuẩn bị đại hội điểm;

+ Công tác cán bộ

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 8 giờ, Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa BCHQS tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng NTM

UN BCHQS huyện

 

(Bộ CHQS tỉnh mời)

Hội trường A, Bộ CHQS

Thủy

Duyên

Chiều

- 14 giờ, Họp xét duyệt văn kiện của Đảng bộ xã Long Mỹ.

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 15 giờ, Họp xét duyệt văn kiện của Đảng ủy Khối Dân vận.

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 15 giờ, Bàn giao Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

(Ban CHQS huyện mời)

Hội trường BCHQS

Vàng

Đông

Thứ Năm, ngày 27/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Gặp gỡ cán bộ hưu trí báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

Lđ VP

 

- 8 giờ 30, Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp an ninh, an toàn nguồn nước sạch (2020-2021)

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Tỉnh ủy mời)

VP Tỉnh ủy

Thủy

Danh

- 8 giờ 30, Thăm và tặng quà các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020)

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Theo kế hoạch)

TTYT, Trạm YT

Dương

Hằng

- 10 giờ, Họp triển khai nội dung liên quan đến việc tổ chức lễ hội Dinh ông Nam Hải

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

BTCNV, VHTT, TTVH, UB PH

Phòng họp B

Dương

Hằng

- 8 giờ 30, Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành trên địa bàn.

UN PVHTT

 

(Sở TTTT mời)

Hội trường STTTT

Dương

 

Chiều

- 14 giờ, Giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo:

03 Dự án  tại Khu công nghiệp Đất Đỏ:

+ Chủ trương đầu tư dự án C/ty TNHH IDC Fluid Control (VN),

+ Chủ trương đầu tư dự án C/ty TNHH Công nghiệp nội thất Hải Âu Việt Nam,

+ Chủ trương đầu tư dự án Công ty TNHH Able Pack International

PCT H.S.Thái

PTCKH, PKTHT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Danh

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo về công tác đầu tư công năm 2020.

Chủ tịch

PTCKH

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

- 8 giờ 30, Khảo sát giải quyết kiến nghị của cử tri về việc nạo vét sông Bà Đáp

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(HĐND huyện mời)

Xã Phước Hội

 

 

- 09 giờ Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302, VP UBND tỉnh

Thủy

Duyên

Chiều

- 14 giờ, Dự sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch

Đồn BPPH

(Theo kế hoạch)

Hội trường B-UBND

Vàng

Đông

- 14 giờ 00, Họp Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo về kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân giai đoạn 2019-2025.

PCT Đ.T.Hồng

PTCKH

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

Lđ VP

 

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 01/3/2020

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT Đ.T.Hồng

 

PCVP L.T.T.Thủy, Linh (TH),

Yến (VT), Tre (TX)

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 02 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 74 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8