Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 24/6/2019 đến 30/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 24/6/2019 đến 30/6/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 24/6/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ 30, Họp UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh

 

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT H.S.Thái

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Đề án xây dựng và hoàn thiện mô hình của một số loại hình tổ chức Đảng;

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị;

+ Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch hợp nhất VPHU và VP HĐND-UBND;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 15 giờ 15, dự Họp Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung

+ Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo quy định tách thửa đất trên địa bàn tỉnh

+ Báo cáo việc đề xuất kế hoạch quản lý và khai thác hiệu quả phục vụ phát triển KTXH ven sông, ven biển

 

PCT H.S.Thái

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 15 giờ, Họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch của BTVTU

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 301, VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 25/6/2019

Sáng

- 8 giờ, Làm việc với các ngành về tình hình quản lý các trường hợp phân lô bán nền trên địa bàn huyện

Chủ tịch

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

- 8 giờ 30, Họp Tổ Kinh tế xã hội xây dựng báo cáo chính trị

 

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

CT HĐND, CQCM, Chủ tịch X, TT, CCTK

Hội trường B

 

- 9 giờ 30, Họp thông qua chương trình, nội dung Hội thảo du lịch huyện

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

PVHTT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Danh

- 8 giờ 30, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 06 tháng đầu năm của HLHPN

 

PCT Đ.T.Hồng

 

(HLHPN mời)

Hội trường HU

 

- 9 giờ, Tổ chức giải thưởng "Ngọc Hải đăng" tỉnh BRVT

UN PNV

 

(Ban TĐKT tỉnh mời)

Hội trường 307, SNV

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Tổ vận động giao trả đất sai quy định

Chủ tịch

 

(Thành viên Tổ)

Hội trường B

 

- 14 giờ, dự Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các PCT

 

(Chi bộ mời)

Phòng họp A

 

- 14 giờ 30, Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

UN PTNMT

 

(HĐTĐ GĐCT mời)

Sở Tài chính

 

Thứ Tư, ngày 26/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện thông qua dự thảo các Báo cáo trình tại Kỳ họp HĐND

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

- 7 giờ 30, Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân

PCT Đ.T.Hồng

 

(HND huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy nghe Báo cáo phương án nhân sự Văn phòng huyện.

 

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Đề án xây dựng và hoàn thiện mô hình của một số loại hình tổ chức Đảng;

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị;

+ Một số nội dung khác.

 

Chủ tịch, PCT H.S.Thái

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp Thường trực Tỉnh ủy về du lịch nông nghiệp, sản phẩm OCOP

PCT H.S.Thái

PNNPTNT

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 14 giờ, Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện

 

PCT Đ.T.Hồng

PNV

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp B

Linh

- 14 giờ, dự làm việc với Đoàn Kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

UN PNNPTNT

PNNPTNT

(Theo kế hoạch)

Phòng họp A

Khang

Thứ Năm, ngày 27/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cả ngày)

 

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 8 giờ 30, dự Họp Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 2 năm xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

 

PCT H.S.Thái

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTVTU

 

- 8 giờ 30, Hội nghị Hội nhập kinh tế quốc tế và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

UN TCKH, KTHT

 

(Sở Công thương mời)

Hội trường Phòng Thương mại và Công nghiệp

 

Chiều

- 15 giờ 30, dự Công bố Quyết định thành lập Văn phòng huyện Đất Đỏ

Chủ tịch, các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 14 giờ, Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

PCT Đ.T.Hồng

 

(BCĐ 515 tỉnh mời)

Hội trường HU Châu Đức

 

Thứ Sáu, ngày 28/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 32 về tình hình KTXH và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (cả ngày)

 

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B, TTHN tỉnh

 

- 8 giờ 30, Làm việc với Phòng Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

PCT H.S.Thái

PTP

(Tập thể lãnh đạo và công chức, nhân viên Phòng)

Phòng họp B

Gấm

- 9 giờ 30, Làm việc với Ban Quản lý các KDL huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

PCT H.S.Thái

Ban Quản lý các KDL huyện

(Tập thể lãnh đạo và công chức, nhân viên đơn vị)

Phòng họp B

Danh

- 8 giờ 30, Họp thông qua kế hoạch tuyên truyền tác hại của ma túy tại các trường

PCT Đ.T.Hồng

CAH

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Đông

Chiều

- 14 giờ, Họp công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

PCT H.S.Thái

PTNMT

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Danh

Thứ bảy, Chủ nhật, ngày 29-30/6/2019

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT H.S.Thái

 

PCVP H.Đ.Tường, Nam (TH),

Hồng (VT), Tâm (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 6 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác


Hiển thị 1 - 10 of 39 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 4