LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần từ 19/3/2018 đến 25/3/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 19/3/2018 đến 25/3/2018

 

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, 19/3/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp
Chủ tịch
Ban Tiếp
công dân
L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ
Trụ sở Tiếp công dân
Thư
- 8 giờ 30, Rà soát công tác chuẩn bị thi tuyển giáo viên
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo kế hoạch)
 
 
- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng dành cho đối tượng 2 tại Quân khu 7 (20 ngày)
PCT L.V.Hòa
 
 
 
 
Chiều
- 14 giờ, Họp kiểm điểm trong việc quản lý và sử dụng đất khu vực đô thị và các dự án được giao theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII
Chủ tịch
 
L/đ: P.NV, BTCHU, VP, LĐLĐ, P.TNMT
Phòng họp B
Danh
- 15 giờ, Họp kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai theo KL số 4637 ngày 25/9/2017 của Sở TNMT
Chủ tịch
 
L/đ: P.NNPTNT, BTCHU, VP, LĐLĐ, P.TNMT, CCT, TTPTQĐ
Phòng họp B
Danh
- 14 giờ, Họp Thường trực UBND tỉnh:
1. Nghe báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh BRVT đến năm 2020;
2. Nghe báo cáo Đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu – Phước Bửu
Lãnh đạo UBND huyện
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
Thứ Ba, ngày 20/3/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017-2020
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Họp thẩm định đề xuất chủ trương xây dựng Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh BRVT và dự án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh BRVT
UN P.NNPTNT
 
(Sở NNPTNT mời)
Phòng họp Sở NNPTNT
 
Chiều
- 14 giờ, Đi công tác tại Hà Nội (3 ngày)
Chủ tịch
 
 
 
 
- 14 giờ, Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân và hội trại Tòng quân
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Hội trường B
Đông
- 14 giờ, Họp thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy:
1. Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN
2. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
UN P.TCKH
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
Thứ Tư, ngày 21/3/2018
Sáng
 
 
 
 
 
 
Chiều
- 14 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
- 15 giờ 30, Họp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
Thứ Năm, ngày 22/3/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát quân nhân dự bị xuất ngũ năm 2018
PCT Đ.T.Hồng
 
Thành viên Ban Chỉ đạo
Phòng họp A
Đông
- 9 giờ 30, Họp giao ban Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh huyện
PCT Đ.T.Hồng
 
(Theo thư mời)
Phòng họp A
Sa
- 8 giờ, Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn (lần 3).
Lãnh đạo UBND huyện
 
(HĐND huyện mời)
Hội trường B
Gấm, Khang
- 8 giờ, Nghe đoàn khảo sát báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần và công tác giáo dục thể chất trong trường học
UN P.GDĐT
 
(HĐND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Họp mặt Doanh nghiệp – Nhà báo năm 2018
Chủ tịch,
Các PCT
 
(Theo thư mời)
KS Lan Rừng, TT Phước Hải
 
Thứ Sáu, ngày 23/3/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy
Chủ tịch
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
- 9 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy – UBND huyện
Chủ tịch,
Các PCT
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV Huyện ủy
 
- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri về Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu QG XD NTM
Lãnh đạo UBND huyện
 
(HĐND tỉnh mời)
Hội trường A
 
- 8 giờ 30, Xem xét đề nghị của Công ty CP Thủy sản N.G Việt Nam xin đầu tư dự án nuôi tôm sạch công nghệ cao tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
UN P.NNPTNT
 
(Sở Nông nghiệp và PTNT mời)
Phòng họp Sở NNPTNT
 
- 8 giờ 30, Thông qua quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
UN P.NV
 
(UBND tỉnh mời)
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018
Chủ tịch
 
(BCHQS huyện mời)
Hội trường BCHQS
 
- 14 giờ, Nghe báo cáo Quy hoạch các dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 307
VP UBND tỉnh
 
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 24 + 25/3/2018
Cả ngày
-Trực xử lý công việc đột xuất
PCT Đ.T.Hồng
 
PCVP H.Đ.Tường, Khang(TH),
Hồng (VT), Tre(TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 17 tháng 3 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác