LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 16/10/2017
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp
Chủ tịch
Ban Tiếp
công dân
L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ
Trụ sở Tiếp công dân
Thư
- 8 giờ, Khảo sát việc giải quyết các  kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện
PCT L.V.Hòa
 
(HĐND huyện mời)
UBND xã Long Tân, PLT, P.Hải
 
- 8 giờ 30, Làm việc với Sở Tư pháp về quy chế phối hợp thực hiện việc công nhận quyền SDĐ cho các cơ sở tôn giáo
UN P.TNMT
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 307
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản năm 2017.
Chủ tịch
 
BQLDA, P.TCKH, P.KTHT
Các địa điểm
 
- 14 giờ, Họp giải quyết các thủ tục đất đai dự án mô hình sản xuất rau sạch trong nhà kính công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phước Hội.
PCT L.V.Hòa
 
(Sở Tài nguyên và Môi trường mời)
Phòng 601
Sở TNMT
 
- 14 giờ, Họp trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách
UN NH.CSXH
 
(UBND tỉnh mời)
 
Phòng 301
VP UBND tỉnh
 
Thứ Ba, ngày 17/10/2017
Sáng
- 8 giờ 00, Họp thông qua góp ý Kế hoạch của Huyện ủy về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm của BTV Tỉnh ủy năm 2016.
Chủ tịch,
Các PCT
 
Các cơ quan chuyên môn, CA, QS
Phòng họp B
Khang
- 8 giờ, Dự hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017
PCT Đ.T.Hồng
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường Huyện ủy
 
Chiều
- 14 giờ, Làm việc với BQL Rừng phòng hộ tỉnh về việc bàn giao 253 ha đất rừng phòng hộ tách ra khỏi lâm phần tại huyện Đất Đỏ theo QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 của UBND tỉnh.
Chủ tịch
 
BQL Rừng phòng hộ tỉnh, P.TNMT, UBND xã Lộc An
Phòng họp B
Danh
- 14 giờ, Nghe báo cáo đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
- 15 giờ 30, Nghe báo cáo công ty IZICO tiếp nhận 02 khu chế biến hải sản tại huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
- 14 giờ, Họp Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo NQ về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của NQ số 34/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, ấp, khu phố
PCT Đ.T.Hồng
 
(Sở Nội vụ mời)
Hội trường 307
Sở Nội vụ
 
- 14 giờ, Góp ý nội dung phương án hình thành các điểm cung cấp vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp
UN P.NNPTNT
 
(Sở NNPTNT mời)
Phòng họp A
Sở NNPTNT
 
- 14 giờ 30, Kiểm tra thực địa, xem xét việc đóng cửa mỏ cải tạo, phục hồi môi trường theo nội dung biên bản kiểm tra ngày 25/5/2017.
UN P.TNMT
 
(Sở Tài nguyên và Môi trường mời)
Xã Láng Dài
 
Thứ Tư, ngày 18/10/2017
Sáng
- 8 giờ, Khảo sát thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện (cả ngày)
Chủ tịch,
PCT L.V.Hòa
P.NNPTNT
TTr.HU, TTr.HĐND, l/đ: P.NNPTNT, P.TCKH, P.TNMT, P.KTHT, P.LĐTBXH
Các mô hình
Nam
- 8 giờ 30, Nghe báo cáo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện NQ 07 về phát triển kinh tế trang trại
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Làm việc với Đoàn giám sát của Ban VH-XH HĐND tỉnh về công tác thu, quản lý, sử dụng loại quỹ và các khoản huy động sự đóng góp của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh
PCT Đ.T.Hồng
 
(Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh mời)
Phòng 511
HĐND tỉnh
 
- 8 giờ 30, Họp rà soát, góp ý trực tiếp về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.
UN P.TNMT
 
(Sở Tài nguyên và Môi trường mời)
Phòng 308
Sở TNMT
 
- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đoàn rà soát theo QĐ số 487-QĐ/TU của Tỉnh ủy về các vấn đề liên quan đến các kết luận thanh tra ban hành trong năm 2016.
UN TTr
 
(Đoàn rà soát theo QĐ số 487-QĐ/TU của Tỉnh ủy mời)
Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
Chiều
- 14 giờ 30, Giao ban quý III Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
Thứ Năm, ngày 19/10/2017
Sáng
- 8 giờ, Dự hội nghị thông qua báo cáo kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng
Chủ tịch
 
(Tỉnh ủy mời)
HT B - TTHN tỉnh
 
- 9 giờ, Dự hội nghị Tổng kết thực hiện NQ TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
Chủ tịch
 
(Tỉnh ủy mời)
HT B – TTHN tỉnh
 
- 8 giờ 30, Họp góp ý kế hoạch tổng kết ngành văn hóa và thông qua KH mừng Đảng – mừng Xuân năm 2018
PCT Đ.T.Hồng
P.VHTT
BTGHU, UBMTTQVN, P.VHTT, TTVHTT-TT, ĐTT, TV, VP HĐND&UBND, VP HU, P.LĐTBXH, CAH, BCHQS, P.NV, P.NNPTNT, P.KTHT, P.TCKH, P.YT, TTYT, BQLKDL, BQLDT, CtyCTĐT, LĐLĐ, UBND X,TT
Phòng họp A
Sa
- 10 giờ, Họp các ngành góp ý Kế hoạch tổ chức tìm hiểu hội thi về cải cách hành chính với chủ đề “Huyện Đất Đỏ với cải cách hành chính” năm 2017
PCT Đ.T.Hồng
 
L/đ: VP HĐND&UBND, P.NV, P.VHTT, P.TP, TT VHTT-TT
Phòng họp B
Sa
Chiều
- 14 giờ, Làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân
Chủ tịch
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
- 14 giờ, Dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1635/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh BRVT
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
TTHN tỉnh
 
- 14 giờ, Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở LĐTBXH về tình hình triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2017.
PCT Đ.T.Hồng
 
(Sở LĐTBXH mời)
Phòng họp A
Sa
- 14 giờ, Dự họp nghe báo cáo rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị trước khi tổ chức Diễn tập chính thức KB-17 vào ngày 20/10/2017.
Chủ tịch
 
(Ban chỉ đạo PCKB tỉnh mời)
Phòng 301
VP UBND tỉnh
 
Thứ Sáu, ngày 20/10/2017
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Thường trực UBND huyện
Chủ tịch
Các PCT
 
Các PCVP HĐND&UBND huyện
Phòng họp B
Nam
- 9 giờ 30, Dự giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa ở huyện Đất Đỏ.
UN P.TNMT
 
(Sở Tài nguyên và Môi trường mời)
Phòng 308
Sở TNMT
 
- 8 giờ 30, Thông qua các tờ trình trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017:
1. Quy trình chính sách hỗ trợ di dời các CS gây ô nhiễm nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh vào các khu, CCN;
2. Các tờ trình của Sở NNPTNT
UN P.NNPTNT
 
(UBND tỉnh mời)
Phòng 302
VP UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Làm việc với BQLDA chuyên ngành NNPTNT về công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
Chủ tịch
 
P.TNMT, TTPTQĐ, UBND: ĐĐ, PLT, LD, P.Hội
Phòng họp B
Danh
- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 12
PCT L.V.Hòa
 
(HĐND huyện mời)
Phòng họp A
Gấm
- 14 giờ, Dự đối thoại và thông qua kết quả xác minh nội dung khiếu nại
PCT Đ.T.Hồng
P.NV
 
(Sở Nội vụ mời)
Sở Nội vụ
 
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 21 + 22/10/2017
Cả ngày
-Trực xử lý công việc đột xuất
PCT Đ.T.Hồng
 
PCVP L.T.T.Thủy, Hằng(TH),
Trang (VT), Tre(TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 13 tháng 10 năm 2017

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác