Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 12/11/2018

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần

 

 

CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại

Trung tâm HC-CT huyện

Trung tâm

HC-CT huyện

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp

PCT L.V.Hòa

Ban Tiếp

công dân

L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thư

- 8 giờ 30, làm việc với bà Nguyễn Thị Hữu Lập

PCT Đ.T.Hồng

PNV, PGD

L/đ: PNV, PGD

Phòng họp B

 

- 9 giờ, dự họp nghe báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực Huyện ủy-UBND huyện

CT+PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Họp Thường trực UBND tỉnh

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Họp Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 13/11/2018

Sáng

- 8 giờ, Họp các ngành nghe báo cáo tình hình xây dựng không phép, trái phép tại thị trấn Phước Hải

PCT L.V.Hòa

PTNMT, PKTHT

L/đ: CA, TP, TNMT, KTHT, UB PH

Phòng họp B

Danh

- 9 giờ 30, Họp Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phước Hải

PCT L.V.Hòa

P.KTHT

(Thành viên Ban Chuyển đổi)

Phòng họp B

Danh

- 8 giờ 30, Họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Nam

- 9 giờ 30, Họp các ngành bàn giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ sử dụng BHYT trên địa bàn huyện

PCT Đ.T.Hồng

BHXH huyện

L/đ: P.YT, TTYT, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp A

Nam

- 8 giờ 30, Họp thống nhất một số nội dung trong dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hành tại chợ trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(Sở Công thương mời)

Phòng họp SCT

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực UBND huyện

CT+các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Nam

Thứ Tư, ngày 14/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

CT+PCT Đ.T.Hồng

 

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

- 8 giờ 30, Họp Thường kỳ UBND tỉnh

PCT L.V.Hòa

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ 30, Họp giao ban xây dựng cơ bản

Chủ tịch

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện

PCT L.V.Hòa

PTNMT

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp A

Danh

- 14 giờ, Làm việc với Đảng ủy xã Phước Hội về ước thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã PH

 

- 14 giờ, Họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện KH số 64 về khắc phục các điểm nóng về môi trường và nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

- 14 giờ, Họp thông qua Tờ trình NQ quy định mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn ngoài Chương trình 30, 135 tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

UN PLĐ

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

Thứ Năm, ngày 15/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện

CT+PCT Đ.T.Hồng

PNV

(Thành viên Hội đồng)

Phòng họp A

Linh

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy xã Phước Long Thọ về ước thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

- 8 giờ 30, Tổ chức chấm sơ khảo các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh BRVT

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Hội trường Sở VHTT

 

- 8 giờ 30, Hội nghị báo cáo dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ giá đất trên địa bàn tỉnh" và trình diễn vận hành Hệ thống thông tin hỗ trợ định giá đất

UN PTNMT

 

(Sở TNMT mời)

Phòng họp 308, Sở TNMT

 

- 8 giờ 30, Giao ban công tác tiếp công dân, GQKNTC và thi hành án hành chính

UN TTra

 

(UBND tỉnh mời)

VP UBND tỉnh

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo Đề án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

CT+PCT L.V.Hòa

PNN

L/đ: TTHU, TTHĐND, PNN, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp A

Linh

- 14 giờ, Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị

PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 14 giờ, Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2018

UN BCHQS

 

(Theo kế hoạch)

 

 

Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Báo Thế giới và Việt Nam-Bộ Ngoại giao

Chủ tịch

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

 

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy xã Láng Dài về ước thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019

PCT L.V.Hòa

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

- 10 giờ, Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo Đề án Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp

CT+PCT L.V.Hòa

PKTHT

L/đ: TTHU, TTHĐND, PKTHT, UBND các xã, thị trấn

Phòng họp B

Danh

- 14 giờ, Dự Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo 20/11

PCT Đ.T.Hồng

PGDĐT

(Theo kế hoạch)

Hội trường TTVH

Nam

Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 17/11 + 18/11/2018

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

PCT L.V.Hòa

 

PCVP H.Đ.Tường, Gấm (TH),

Yến (VT), Vũ (TX)

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 10 tháng 11 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác