LỊCH CÔNG TÁC HĐND LỊCH CÔNG TÁC HĐND
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 19/3/2018 đến 23/3/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 19/3/2018 đến 23/3/2018

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 19/3/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.
Thường trực HĐND huyện
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
Chiều
- 15 giờ, Dự họp kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc chấp hành pháp luật trong QL, SD đất đai theo KL số 4637 ngày 25/9/2017 của Sở TNMT.
Chủ tịch HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Phòng họp B
 
Thứ Ba, ngày 20/3/2018
Sáng
- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
 
 
 
 
 
Chiều
- 14 giờ, Dự họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân và hội trại Tòng quân.
Chủ tịch HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Hội trường B
 
Thứ Tư, ngày 21/3/2018
Cả ngày
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Năm, ngày 22/3/2018
Sáng
- 8 giờ, Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn (lần 3).
Thường trực HĐND huyện
 
T/p: TTr.HU, TTr.HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND huyện, VP HĐND và UBND, P.Nội vụ; TT HĐND, các Ban HĐND xã, TT
Hội trường B
Gấm, Khang
Chiều
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 23/3/2018
Sáng
- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri về Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu QG XD NTM.
Thường trực HĐND huyện
 
(TT HĐND tỉnh mời)
Hội trường A
TTHN tỉnh
 
Chiều
- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
 
 
 
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 17 tháng 3 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác