LỊCH CÔNG TÁC HĐND LỊCH CÔNG TÁC HĐND
Lịch công tác HĐND huyện từ 24/9/2018 đến 28/9/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác HĐND huyện từ 24/9/2018 đến 28/9/2018

 

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 24/9/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.
Thường trực HĐND huyện
 
 
 
 
Chiều
- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTVHU
 
Thứ Ba, ngày 25/9/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ về tình hình KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm.
Thường trực HĐND huyện
 
(Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ mời)
HT UBND TT Đất Đỏ
 
Chiều
- 14 giờ, Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội.
Thường trực HĐND huyện
 
(Theo Kế hoạch)
Hội trường A
 
Thứ Tư, ngày 26/9/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự làm việc với BQL các Khu du lịch huyện.
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV HU
 
Chiều
- 14 giờ, Dự làm việc với Đảng ủy xã Lộc An về tình hình KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm.
Thường trực HĐND huyện
 
(Đảng ủy xã Lộc An mời)
HT UBND xã Lộc An
 
Thứ Năm, ngày 27/9/2018
Sáng
- 13 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp theo Nghị định 77.
Thường trực HĐND huyện
 
(Thoe thư mời)
Đồn Biên phòng Phước Hải
 
Chiều
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 28/9/2018
Cả ngày
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTVHU
 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 9 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác

Tin bài khác