Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác HĐND huyện từ 12/11/2018 đến 16/11/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác HĐND huyện từ 12/11/2018 đến 16/11/2018

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 12/11/2018

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát cơ sở hạ tầng vỉa hè, cây xanh.

Thường trực HĐND huyện

Ban KT-XH HĐND huyện

(L/đ: TTr.HĐND, các Ban HĐND, P.KTHT, VP HĐND-UBND huyện, CTy CTĐT, UBND các xã, TT: Đất Đỏ, Phước Hải, Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ)

Các điểm khảo sát

Khang

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 15/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy xã Phước Long Thọ về ước thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp thông qua dự thảo Đề án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

- 14 giờ, Dự Hội nghị quán triển, triển khai NQ 23-NQ/TW của BCT, Kết luận 23-KL/TW và Chỉ thị 25-CT/TW của BBT, Quyết định 854, 855-QĐ/TU của BTVTU.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

Sáng

- 8 giờ 30, Làm việc với Đảng ủy xã Láng Dài về ước thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

Chiều

- 14 giờ, Họp thông qua dự thảo Đề án Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

- 14 giờ, Dự Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo 20/11.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

 

Đất Đỏ, ngày 10 tháng 11 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác