LỊCH CÔNG TÁC HĐND LỊCH CÔNG TÁC HĐND
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 11/12/2017
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.
Thường trực HĐND huyện
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
Chiều
- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám
Thường trực HĐND huyện
 
(L/đ: TTr. HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu, trưởng ban Thư ký kỳ họp)
Phòng họp B
Khang, Gấm
Thứ Ba, ngày 12/12/2017
Sáng
- 8 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
(UBMTTQVN huyện mời)
Hội trường Huyện ủy
 
- 8 giờ 30, Dự làm việc với hộ bà Lê Thị Công về dự án đường quy hoạch số 03
Chủ tịch HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Phòng họp B
 
Chiều
- 14 giờ, Dự tổng kết công tác Hội năm 2017.
Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
(BCH Hội CTNXP huyện mời)
Hội trường Huyện đoàn
 
Thứ Tư, ngày 13/12/2017
Sáng
- 8 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
(Ban Tuyên giáo HU mời)
Hội trường Huyện ủy
 
Chiều
- 14 giờ, Họp thảo luận Tổ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (Tổ văn hóa – xã hội).
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Theo kế hoạch)
Phòng họp B
 
- 14 giờ, Họp thảo luận Tổ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (Tổ kinh tế).
Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
(Theo thư mời)
Phòng họp A
 
Thứ Năm, ngày 14/12/2017
Cả ngày
- Rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện.
Thường trực HĐND huyện
 
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 15/12/2017
Cả ngày
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 09 tháng 12 năm 2017

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download lịch công tác