LỊCH CÔNG TÁC HĐND LỊCH CÔNG TÁC HĐND
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 20/10/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 20/10/2017

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 16/10/2017
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.
Thường trực HĐND huyện
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Khảo sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện
Thường trực HĐND huyện
 
TTr.HĐND; L/đ: UBND; các Ban HĐND; VP HĐND và UBND; P.NNPTNT; P.TCKH; P.KTHT; P.TNMT; BQLDA-ĐTXD; Điện lực ĐĐ; TTr.HĐND, UBND: LT, PLT, P.Hải
UBND xã Long Tân, PLT, P.Hải
Gấm
Chiều
- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
 
 
 
 
 
Thứ Ba, ngày 17/10/2017
Sáng
- 8 giờ, Dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017.
Phó Chủ tịch và các Ban HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
Hội trường Huyện ủy
 
Chiều
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Tư, ngày 18/10/2017
Cả ngày
- 8 giờ, Dự khảo sát thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện.
Thường trực HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Các mô hình
 
Thứ Năm, ngày 19/10/2017
Sáng
- 8 giờ, Dự Hội nghị thông qua báo cáo kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng.
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Tỉnh ủy mời)
TT Hội nghị tỉnh
 
Chiều
- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.
 
 
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 20/10/2017
Sáng
- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.
 
 
 
 
 
Chiều
- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần
thứ 12.
+ Từ 14 giờ đến 15 giờ: Nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 24/7/2017 của Thường trực HĐND huyện; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại HN TXCT trước kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện và việc triển khai, lắp đặt các tuyến cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn các xã nông thôn mới.
+ Từ 15 giờ đến 16 giờ: Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Bảy và một số nội dung chuẩn bị kỳ họp.
Thường trực HĐND huyện
 
 


TTr.HĐND; L/đ: UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ ĐB HĐND, P.NNPTNT, P.TCKH, P.KTHT, P.TNMT, UBND xã: LD, PLT.
 
TTr.HĐND; L/đ: UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ ĐB.
Phòng họp A
Khang, Gấm

 

Đất Đỏ, ngày 13 tháng 10 năm 2017

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác