LỊCH CÔNG TÁC HĐND LỊCH CÔNG TÁC HĐND
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 21/5/2018 đến 25/5/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 21/5/2018 đến 25/5/2018

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, ngày 21/5/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.
Thường trực HĐND huyện
 
 
Trung tâm
HC-CT huyện
 
Chiều
- 14 giờ, Dự Lễ Trao huy hiệu Đảng
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
HT Huyện ủy
 
Thứ Ba, ngày 22/5/2018
Sáng
- Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thành phố (lần 4).
Thường trực HĐND huyện
 
(L/đ: TTr.HĐND, VP. HĐND và UBND huyện)
 
 
Chiều
- 14 giờ, Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Chủ tịch HĐND huyện
 
(Huyện ủy mời)
HT Huyện ủy
 
Thứ Tư, ngày 23/5/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Khảo sát việc thực hiện chính sách, PL về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
Chủ tịch và các Ban HĐND huyện
 
(L/đ: TTr. HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện, P.TNMT, P.NNPTNT, VP.HĐND và UBND)
Các mỏ khai thác
(Lê Chính, Núi Thơm, Đông Nam)
Khang
- 08 giờ 30, Dự Hội nghị Tổng kết công tác PCCC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Hội trường B
 
Chiều
- 14 giờ, Họp tập thể lãnh đạo UBND huyện:
+ Cho ý kiến đối với các tờ trình, đề xuất của các cơ quan;
+ Thông qua báo cáo KTXH 06 tháng đầu năm 2018;
+ Cho ý kiến đề xuất các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
Thường trực HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Phòng họp B
 
Thứ Năm, ngày 24/5/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện khảo sát các hộ tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp.
Thường trực và các Ban HĐND huyện
 
(Theo Thông báo)
Xã Lộc An, Long Mỹ, Phước Hội
Khang
Sáng
- 14 giờ, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện khảo sát các hộ tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp.
Thường trực và các Ban HĐND huyện
 
(Theo Thông báo)
TT Đất Đỏ, xã Láng Dài, Phước Long Thọ, Long Tân
Khang
Thứ Sáu, ngày 25/5/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 18 chuẩn bị kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện.
Thường trực và các Ban HĐND huyện
VP HĐND và UBND huyện
(L/đ: TTr. HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu, Trưởng ban Thư ký KH, VP HĐND-UBND huyện)
Phòng họp A
Gấm
Chiều
- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thường trực HĐND huyện
 
(UBND huyện mời)
Hội trường B
 

 

Đất Đỏ, ngày 21 tháng 5 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác